Порушення з охорони праці виявлено у Акціонерному товаристві «Електротермометрія»

Посадові особи Управління Держпраці у Волинській області провели планову перевірку додержання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки Акціонерного товариства «Електротермометрія».

Під час перевірки з’ясовано, що на підприємстві не виконано 5 комплексних заходів підвищення існуючого рівня охорони за 2015 рік. Працівники не в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та ЗІЗ. На електроінструменті відсутні інвентарні номери та дати наступних перевірок. Не проведено перевірку електроінструменту. На верстаті відсутній захисний кожух абразивного круга. На свердлильному верстаті відсутні лещата. Відсутній акт розмежування ділянок обслуговування зовнішніх і внутрішніх газопроводів. Відсутній графік технічного обслуговування та ремонту систем газопостачання.

У результаті перевірки та з огляду на виявлені порушення заборонено роботу та використання електроінструменту, верстату та свердлильного верстату. За виявлені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто відповідальну особу.

Фахівці управління Держпраці видали керівництву Акціонерного товариства «Електротермометрія» обов’язковий до виконання припис із вказаними порушеннями вимог нормативно-правових актів і зобов’язали усунути порушення у строки, визначені законодавством України.