ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               наказ Управління Держпраці

                                                                               у Волинській області

                                                                               від 14 липня 2015 р. № 23       

 

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян

в Управлінні Держпраці у Волинській області

 

 

 1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 22 Закону України “Про звернення громадян” та визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Управління Держпраці у Волинській області.

 

 1. Особистий прийом громадян проводиться начальником Управління Держпраці у Волинській області (далі управління), його заступниками, начальниками (заступниками начальників) відділів та завідувачами секторів, головними державними інспекторами по районах і містах в установлені графіком дні та години в службових кабінетах.

Графік прийому громадян затверджується начальником управління.

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників АТО проводиться першочергово начальником управління особисто.

 

 1. Прийом громадян здійснюється через приймальну начальника управління.

 

 1. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян посадовими особами управління розміщується у вестибюлі на дошці оголошень та веб-сайті управління.

 

 1. Особистий прийом громадян проводиться від імені управління.

Прийом починається з пропозиції відвідувачеві назвати своє прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, а також викласти суть питання, з яким він звертається; вивчаються документи та інші матеріали, що подаються громадянами для обг′рунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосується його звернення.

 

 1. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені у встановленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

 

 1. Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється у загальному порядку, за потреби – за участю перекладача.

 

 1. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції управління, то посадова особа, яка веде прийом, роз’яснює йому, до якого органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації треба звернутися за його вирішенням, і по змозі надає в цьому допомогу.

 

 1. Керівництво управління зобов’язане забезпечити особистий прийом всіх громадян у день їх звернення з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку управління. Несвоєчасний початок особистого прийому та припинення його раніше встановленого строку неприпустимі.

 

 1. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення.

Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

 

 1. Звернення громадян, які отримані на особистому прийомі, реєструються згідно вимог відповідної Інструкції управління.

 

 1. Систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі здійснює завідувач сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації управління, який інформує про це начальника управління.

 

 

 

Завідувач сектору

звернення громадян та

доступу до публічної інформації                                                            Н.В.Власюк

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач сектору

юридичного забезпечення                                                                      С.В. Соколов