Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 146 Про внесення змін до Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/146-2018-%D0%BF