Постанови про накладання штрафу уповноваженими посадовими особами з початку року

Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

З моменту набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 509» від 03.02.2016 №55 винесено 88 постанов про накладання штрафу на загальну суму 687 768 грн.

Зазначені штрафи накладені на підставі актів про виявлені під час перевірок суб’єктів господарювання  або роботодавця ознак порушення законодавства про працю.

Порушеннями законодавства, за якими винесені постанови, є:

  1. фактичний допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору – винесено 2 постанови на загальну суму 82680 грн.
  2. порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі — винесено 18 постанов на загальну суму 78300 грн.
  3. недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — винесено 10 постанов на загальну суму 444 560 грн.
  4. порушення інших вимог трудового законодавства — винесено 58 постанов на загальну суму 82228 грн.

Слід зазначити, що сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю. Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладання. З початку року до Державного бюджету сплачено штрафів на суму 50 760 грн.

Постанови про накладання штрафу, що не виконані суб’єктами господарювання у добровільному порядку, направлені до органів державної виконавчої служби  для примусового виконання.