Права та відповідальність громадян, які звертаються із заявою до органів державної влади

Про права та відповідальність громадян щодо розгляду заяви або скарги поговоримо із завідувачем сектору звернень громадян та доступу до публічної інформації Управління Держпраці у Волинській області Наталією Власюк.

Які права має громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади?

Згідно статті 18 Закону України «Про звернення громадян» особа, яка звернулася, має право:

— особисто викласти свої аргументи тій особі, яка перевіряла заяву або скаргу;

— брати участь у перевірці заяви або скарги;

— ознайомлюватись із матеріалами такої перевірки;

— подавати додаткові матеріали або вимагати запиту таких матеріалів органом, який розглядає заяву або скаргу;

— бути присутнім при розгляді заяви або скарги;

— користуватись послугами адвоката або іншого представника, якщо його повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;

— одержати письмову відповідь про результати розгляду поданої заяви або скарги;

— висловлювати усно або письмово прохання щодо дотримання таємниці розгляду заяви або скарги і вимагати виконання такого прохання;

— вимагати відшкодування збитків, які були заподіяні внаслідок порушення встановленого порядку розгляду звернень.

Що можна сказати про відповідальність громадян при поданні заяви?

В першу чергу потрібно пам’ятати, що подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Та їхніх посадових осіб, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність. Це передбачено статтею 26 Закону України «Про звернення громадян».

Що потрібно знати про правильність оформлення звернення?

Звернення складається у довільній формі, однак у ньому потрібно вказати кому адресується звернення, наприклад начальнику Управління Держпраці у Волинській області, або ж першому заступнику чи заступнику. Потрібно вказати прізвище, ім’я та по-батькові керівника.

Про себе заявник повинен вказати: прізвище, ім’я та по-батькові, індекс, поштову адресу та номер телефону.

Також потрібно розмежувати дане звернення, тобто це заява (клопотання), скарга або пропозиція.

Чи є вимоги до тексту звернення?

У загальному тексті звернення повинна бути чітко викладена суть порушеного питання або проблеми. Як правило, текс складається за такою схемою:

— вступна частина, де зазначено підставу звернення, обставини, які стали причиною для звернення;

— мотивувальна частина, де вказується обґрунтування або основні питання, порушені в зверненні;

— результативна частина, де слід вказати мету звернення і очікуваний результат розгляду звернення;

— далі потрібно навести перелік документів (або копій документів), якщо вони додаються до листа.

Письмове звернення обов’язково підписується особою (особами), що звертається. На зверненні повинна стояти дата його подання. Для розгляду електронного звернення електронний підпис не вимагається.