Права і свободи людини і громадянина

Права і свободи людини і громадянина є однією із найважливіших суспільних цінностей, головним об’єктом більшості конституційно-правових відносин.

Кожній людині має бути забезпечена можливість користуватись основними правами і свободами. Держава зобов’язана гарантувати реальне здійснення цих прав і свобод усіма доступними їй засобами.

Відповідно до Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Управління Держпраці у Волинській області (далі – Управління Держпраці) є територіальним органом Державної служби України з питань праці, що їй підпорядковується.

Повноваження Управління Держпраці поширюються на територію Волинської області.

Основними завданнями Управління Держпраці є:

1) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

2) здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному рівні;

3) здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;

4) організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи.

Управління Держпраці завжди опікується трудовими гарантіями працівників, приділяючи особливу увагу працевлаштуванню та дотриманню трудових прав.

Інспектори праці беруть участь у роботі робочих груп з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, створених органами місцевого самоврядування.

Основною метою діяльності робочих груп є інформування суб’єктів господарювання та надання консультацій щодо дотримання законодавства про працю. Суб’єкти господарювання мають можливість привести свої внутрішні нормативні акти у відповідність із законодавством, самостійно усунути порушення вимог законодавства про працю без притягнення до встановленої законом відповідальності.

Створені інформаційно-консультативні пункти, які мають на меті допомагати суб’єктам господарювання агропромислового виробництва та соціально-культурної сфери (особливо малим та середнім підприємствам) виконувати функції, передбачені статтею 13 Закону України “Про охорону праці”, що сприяє поліпшенню культури безпечного виконання робіт у цих сферах.