Право на пенсію за віком на пільгових умовах

Чи має право на пенсію за віком на пільгових умовах старший майстер з експлуатації І групи, який працює в котлотурбінному цеху підприємства, яке здійснює виробництво теплової, електричної енергії та централізоване забезпечення нею абонентів?

Відповідно до статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія за віком на пільгових умовах призначається працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо важкими умовами праці та інших роботах із шкідливими умовами праці за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць.

Згідно із розділом ХІІІ «Електростанції, енергопоїзди, паросилове господарство» Списку № 2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461 (зі змінами), право на пенсію за віком на пільгових умовах, мають зокрема майстри, старші майстри виробничих дільниць котельних, турбінних (газотурбінних), пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання, у разі підтвердження відповідного права за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

В залежності від потужності устаткування на сучасних теплових електростанціях розрізняють цехову, без цехову та блочно-цехову організаційно-виробничу структури. До основних цехів, що приймають безпосередню участь у виробництві енергії, відносяться паливно-транспортний, турбінний, електричний та хімічний цехи.

Виробнича структура теплової електростанції може бути спрощена з урахуванням її технологічних особливостей, зокрема, можливе об’єднання котельного та турбінного цехів.

Згідно із пунктом 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, і Мінсоцзахисту від 20.07.1993 № 58 (зі змінами), записи про назву роботи, професії або посади виконують для робітників та службовців відповідно до назв професій і посад зазначених у «Класифікаторі професій».

Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати назві професії, посади, зазначеної у списках виробництв, робіт, професій посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

У Національному класифікаторі професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами), міститься професійна назва робіт «майстер» (код 1222).

Відповідно до Додатку В (примітка 1 та примітка 2) Класифікатора професій може застосовуватись професійна назва робіт «старший майстер з експлуатації І групи».

Оскільки у вказаній позиції Списку № 2 зазначено загальні посади «майстер» та «старший майстер», правом на відповідну пенсію користуються працівники усіх найменувань цих посад, у тому числі старший майстер з експлуатації І групи котлотурбінного цеху, у разі зайнятості працівників в умовах, передбачених списком, повний робочий день та підтвердження відповідних умов праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Зазначимо, що відповідно до пункту 10 Порядку застосування Списків № 1 та № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383, для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці необхідно подати трудову книжку із оформленим належним чином записами про займану посаду і період виконуваної роботи, виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та, у разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, уточнюючу довідку, передбачену пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637.

У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Тобто періоди роботи, що підлягають зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство (установа) або його правонаступник з урахуванням умов праці конкретного працівника та вимог законодавства щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах.

За інформацією Охорона праці і пожежна безпека