Право працівників на пільгове пенсійне забезпечення за Списками № 1 і № 2

Доводимо до відома працівників, які працюють в несприятливих умовах праці, що згідно зі ст. 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” право на  пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, за списками №1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 461 і за результатами атестації робочих місць.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться відповідно до вимог Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 та методичних рекомендацій, затверджених постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року № 41.

Відповідно до п.4 Порядку, атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Атестація робочих місць передбачає:

— обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії за шкідливими умовами праці;

— перевірку правильності застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення;

— підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення.

Основним документом, що підтверджує право працівника на пільгове пенсійне забезпечення є наказ по підприємству, яким затверджено перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковим комітетом (п.9 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці).