Запитання:  В організації є працівники, які мають право на відпустки тривалістю 16 календарних днів як «чорнобильці» 1 або 2 категорії та 14 календарних днів як учасники бойових дій чи інваліди війни. Організація зобов’язана надати обидві відпустки чи працівникам слід обрати одну з них?

 Відповідь:  Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації інформує, що учасники бойових дій та інваліди війни мають право на використання щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік (п. 12 ст. 12 та п. 17 ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XІІ; далі — Закон № 3551 та ст. 16–2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР; далі — Закон про відпустки).

До учасників бойових дій належать особи, визначені статтями 5 та 6 Закону № 3551, а до інвалідів війни — статтею 7 Закону № 3551.

Особи, віднесені до категорії 1 або 2 (п. 1 та 2 ст. 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XІІ; далі — Закон № 796), мають право на використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів (16 календарних днів) на рік (ст. 20 та 21 Закону № 796).

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України (ст. 60 Закону № 796). Однак надання «чорнобильської» відпустки та ненадання у зв’язку з цим додаткової відпустки як учаснику бойових дій (інваліду війни) суперечить Закону про відпустки та Закону № 3551, оскільки ці закони не містять жодних обмежень щодо умов надання додаткової відпустки учасникам бойових дій та інвалідам війни. Отже, якщо працівник є учасником бойових дій і «чорнобильцем» 1 або 2 категорії, він має право і на відпустку, передбачену Законом № 796, і на відпустку, передбачену Законом № 3551 і Законом про відпустки.