Причини виникнення нещасних випадків під час весняно-польових робіт

Весняно – польові роботи – напружений етап річного циклу агропромислового виробництва. Зокрема, у березні – квітні сільськогосподарськими підприємствами виконується біля третини річного обсягу польових тракторних і, майже, така ж частка транспортних робіт.

У цей час пожвавлюються також інші роботи в агропромисловому виробництві. Зростає, в порівнянні із зимовими місяцями, кількість зайнятих на ручних роботах працівників, у першу чергу, на технологічному обслуговуванні та забезпеченні роботи посівних та інших машинно – тракторних агрегатів.

Все це об’єктивно збільшує вірогідність травматизму, особливо при недотриманні правил техніки безпеки та охорони праці і внаслідок неналежної організації робіт.

Умови праці у сільськогосподарському виробництві мають свої особливості. В основному польові роботи виконуються на значній відстані від центральної садиби і тракторної бригади. Через це понижується контроль за безпекою працюючих зі сторони адміністрації господарства. У цих умовах підвищується особиста відповідальність механізаторів за безпеку проведення робіт.

Причинами аварій і нещасних випадків при експлуатації сільськогосподарської техніки, особливо при проведені весняно – польових робіт є:
— технічна несправність тракторів і сільськогосподарських машин;
— порушення технологічного процесу;
— не проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівникам господарств;
— порушення виробничої і технологічної дисципліни;
— відсутність медичних оглядів;

Відповідальними особами за організацію охорони праці під час проведення весняно –польових робіт призначаються:
— в цілому по господарству – головний агроном, головний інженер;
— по відділках, бригаді – керуючий відділком, бригадири тракторних і польових бригад.