Причини настання нещасних випадків під час виконання лісосічних робіт

Лісова галузь є однією з найбільш травмонебезпечних, а тому необхідно більш досконало підходити до забезпечення охорони праці працівників, які виконують лісосічні роботи. Робота в лісовій галузі – повна небезпек та непередбачуваності, має свою специфіку, вимагає не лише знань та навиків, а й постійного контролю за дотриманням вимог безпеки праці. І не лише власної, а й колег, адже у процесі лісозаготівлі чи на виробництві всі стають взаємозалежними. Збереження життя людей є першочерговим завданням. Недотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці,  відсутність  належного навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці, виконання робіт працівниками на лісосіці, без належних засобів індивідуального захисту – це все персональна відповідальність  керівників суб’єктів господарювання та  осіб, які мають контролювати дотримання вимог законодавства з промислової безпеки та охорони праці.

Щорічно у світі на лісозаготівельних роботах гинуть та втрачають працездатність десятки тисяч людей. У нашій країні теж часто трапляються випадки виробничого травматизму та загибелі працівників. Інспектори  Управління  активно залучені до профілактики нещасних випадків, але людський фактор, застарілі засоби виробництва  та низький рівень стану охорони праці на підприємствах галузі відіграють негативну роль

Загалом на виробництві в галузі лісового господарства України за 9 місяців 2019 року травмовано 31 працівника проти 36 в 2018 році (-5), в тому числі смертельно травмовано 10 осіб проти 9 за аналогічний період минулого року (+1).

Аналіз травм за професією показує, що в основному  смертельні травми отримують лісоруби, які мають вищу кваліфікацію та значний досвід роботи.

Основною причиною нещасних випадків є — невиконання вимог посадових інструкцій,  інструкцій з охорони праці, що стало наслідком відсутності або недостатнього контролю з боку керівників вищої та середньої ланки за дотриманням працівниками вимог безпеки під час виконання робіт, а також за дотриманням працівниками виробничої та трудової дисципліни, а з боку працівників – людський фактор. Таким чином, безпека стосується людей, їхніх думок і вчинків, їх ставлення до себе й до виконуваної роботи, бо ж саме люди є вирішальним фактором в дотриманні правил безпеки на робочих місцях.

Так, у 2018 році на виробництві, в галузі лісового господарства Волинської області  нещасних випадків зареєстровано не було,  а протягом 9 місяців  цього року вже  сталось 3 нещасні випадки і один з них —  зі смертельним наслідком.

З метою збереження життя та здоров’я  працівників, і на основі цього, зниження загального та   недопущення в подальшому   травматизму зі смертельними наслідками в галузях лісового господарства, необхідно навчитись розуміти суть небезпеки, оцінити ризики та розробити заходи для попередження травмування працівників, обирати безпечні методи роботи, виявляти корінні причини нещасних випадків та надавати домедичну допомогу потерпілим.

Для вирішення даної проблеми росту травматизму керівникам суб’єктів господарювання необхідно розробити комплекс заходів направлених на покращення стану охорони праці та здійснення ефективного відомчого контролю, підвищити рівень відповідальності посадових осіб за допущення нещасних випадків на виробництві, що сталися внаслідок порушення вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» та працівників, що не дотримуються вимог ст.14  Закону України «Про охорону праці», а  також, в разі виконання робіт і експлуатації обладнання підвищеної небезпеки без відповідних дозволів. Окрім того, працівникам лісгоспів потрібно не стояти осторонь, а все таки вести контроль за  безпечним виконанням лісосічних робіт бригадами, які виконують роботи на умовах договору підряду. Якщо це наймані бригади, які мають дозвіл, то все одно потрібно слідкувати, щоб їхні робітники чітко дотримувалися вимог Правил. Тут не повинно бути  різниці  працівник лісгоспу, чи працівник найманої бригади – всі вони мають дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці і бути забезпечені всіма засобами захисту».

Начальник відділу нагляду  в АПК та СКС

Вячеслав Савенко