Проблематика травматизму сільськогосподарської галузі: основні причини та шляхи їх вирішення

Зернозбиральні роботи — головний етап річного циклу агропромислового виробництва. В цей  жаркий період пожвавлюються  роботи в полі, зростає кількість зайнятих працівників на ручних роботах, на токах, в першу чергу на технологічному обслуговуванні та забезпеченні роботи зернозбиральних комбайнів, іншої сільськогосподарської техніки і механізмів. Все це об’єктивно збільшує вірогідність травматизму, особливо при порушенні вимог охорони праці та внаслідок неналежної організації робіт.

Як показує статистика, основними причинами загибелі працівників є невиконання вимог інструкцій з охорони праці, порушення Правил дорожнього руху, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, машин та механізмів, перебування на робочому місці в стані алкогольного сп’яніння, а також особиста необережність потерпілих.

Для безаварійної та безпечної експлуатації сільськогосподарської техніки, для забезпечення належного стану охорони праці, запобігання нещасним випадкам, пожежам та аваріям на механізованих виробничих процесах, необхідно запровадити такі заходи:

— забезпечити належну діяльність служби охорони праці в сільськогосподарських підприємствах;

—   посилити контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виробничої дисципліни,  відстороняти від виконання робіт (не допускати до роботи) осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, а також не пройшли навчання з питань охорони праці та порушують вимоги безпеки і гігієни праці;

—      покращити рівень проведення інструктажів з охорони праці на робочих місцях, враховуючи стан культури, що збирається, погодні умови, стан збиральної техніки і транспортних засобів, кількість і кваліфікацію працівників, а також інформацію про виробничі небезпеки та випадки травмування під час збирання врожаю;

—  до роботи на сільськогосподарських агрегатах допускати осіб не молодших 18 років, що пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці, отримали допуск до цих робіт, пройшли відповідні інструктажі з питань охорони праці на робочому місці, попередній медичний огляд і не мають медичних протипоказань;

—   встановити раціональне чергування періодів праці та відпочинку протягом робочої зміни, що визначається виробничими умовами і характером виконуваної роботи, її важкістю та напруженістю;

—   забезпечити виконання ремонту і технічного обслуговування у спеціально призначених для цього місцях із застосуванням знарядь, пристроїв та інструментів, передбачених технологіями ремонтних робіт і технічного обслуговування;

—  огородити захисними кожухами рухомі, обертові частини машин (карданні, ланцюгові, пасові, зубчасті та інші передачі), які забезпечують безпеку працівників;

— на відведених ділянках обладнати польові стани й місця відпочинку працівників, майданчики для зберігання техніки і паливно-мастильних матеріалів;

— інформувати працівників про можливі причини та обставини виникнення нещасних випадків на виробництві та про їх наслідки.