Проблеми травматизму в сільськогосподарському виробництві, основні причини та шляхи їх вирішення

Зернозбиральні роботи — головний етап річного циклу агропромислового виробництва. В цей  період пожвавлюються  роботи в полі, зростає кількість зайнятих працівників на ручних роботах, на токах, в першу чергу на технологічному обслуговуванні та забезпеченні роботи зернозбиральних комбайнів, іншої сільськогосподарської техніки і механізмів. Враховуючи цьогорічні кліматичні умови, дощову погоду, жнивна компанія буде проводитись в найкоротші терміни.  Все це об’єктивно збільшує вірогідність травматизму, особливо при порушенні вимог охорони праці та внаслідок неналежної організації робіт.

На виробництві в Україні за 4 місяці 2021 року смертельно травмовано 14 працівників сільськогосподарського виробництва, а це одна з найбільших   кількість працівників серед усіх галузей економіки.  У Волинській області протягом 5 місяців на виробництві в галузі сільськогосподарського виробництва травмовано 2 працівники проти 6 (-4) у 2020 році,  з них  0 отримали смертельні травми проти 2(-2) у 2020 році.

У харчовій та переробній промисловості травмовано 3 проти 3 (0) у 2020 році. Травматизм зі смертельними наслідками не допущено.

Основними причинами загибелі працівників є невиконання вимог інструкцій з охорони праці, порушення Правил дорожнього руху, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, машин та механізмів, перебування на робочому місці в стані алкогольного сп’яніння, а також особиста необережність потерпілих.

Враховуючи причини і обставини травматизму та джерел травмування у 2020 році, з метою  попередження виникнення нещасних випадків у агропромисловому виробництві під час проведення зернозбиральних   робіт,  Держпраці вважає за необхідне першочергово вжити заходів з профілактичної роботи та проведенні превентивних заходів у цьому напрямку, а тому,  для безаварійної та безпечної експлуатації сільськогосподарської техніки, для забезпечення належного стану охорони праці, запобігання нещасним випадкам, пожежам та аваріям на механізованих виробничих процесах, необхідно запровадити такі заходи:

—   посилити контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виробничої дисципліни,  відстороняти від виконання робіт (не допускати до роботи) осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, а також не пройшли навчання з питань охорони праці та порушують вимоги безпеки і гігієни праці;

—      покращити рівень проведення інструктажів з охорони праці на робочих місцях, враховуючи стан культури, що збирається, погодні умови, стан збиральної техніки і транспортних засобів, кількість і кваліфікацію працівників, а також інформацію про виробничі небезпеки та випадки травмування під час збирання врожаю;

— забезпечити належну діяльність служби охорони праці в сільськогосподарських підприємствах;

—  до роботи на сільськогосподарських агрегатах допускати осіб не молодших 18 років, що пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці, отримали допуск до цих робіт, пройшли відповідні інструктажі з питань охорони праці на робочому місці, попередній медичний огляд і не мають медичних протипоказань;

—   встановити раціональне чергування періодів праці та відпочинку протягом робочої зміни, що визначається виробничими умовами і характером виконуваної роботи, її важкістю та напруженістю;

—   забезпечити виконання ремонту і технічного обслуговування у спеціально призначених для цього місцях із застосуванням знарядь, пристроїв та інструментів, передбачених технологіями ремонтних робіт і технічного обслуговування;

—  огородити захисними кожухами рухомі, обертові частини машин (карданні, ланцюгові, пасові, зубчасті та інші передачі), які забезпечують безпеку працівників;

— на відведених ділянках обладнати польові стани й місця відпочинку працівників, майданчики для зберігання техніки і паливно-мастильних матеріалів;

— інформувати працівників про можливі причини та обставини виникнення нещасних випадків на виробництві та про їх наслідки.

При умові  виконання цих заходів загальний травматизм на  підприємствах та у господарствах агропромислового комплексу буде значно знижений  або навіть впаде до нуля, а зі смертельним наслідком — не буде допущений взагалі.