Проведення перевірки технічного стану автомобіля: нормативні вимоги безпеки

Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме:

  • системи гальмового і рульового керування,
  • зовнішніх світлових приладів,
  • пневматичних шин та коліс,
  • світлопропускання скла,
  • газобалонного обладнання (за наявності),
  • інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Відповідно до п. 4.2 розділу Х Правил охорони праці на автомобільному транспорті перевірка технічного стану при випуску транспортних засобів на лінію та поверненні їх з лінії проводиться згідно з вимогами Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008 р. № 974.

Технічний стан колісних транспортних засобів (далі — КТЗ) перевіряє персонал, який має відповідний рівень професійної кваліфікації щодо виконуваних робіт.

Персонал, що перевіряє технічний стан при випуску транспортних засобів на лінію та поверненні їх з лінії, виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, повинен мати:

  • професійно-технічну освіту за спеціальністю «слюсар з ремонту автомобілів» або вищу освіту за спеціальністю «автомобілі та автомобільне господарство»;
  • стаж роботи за фахом не менше одного року.

Перевізник визначає персонал, що перевіряє технічний стан КТЗ.

Якщо перевізник використовує не більше 15 КТЗ і має відповідну власну технічну базу, він перевіряє технічний стан цих КТЗ особисто за умови наявності відповідної кваліфікації чи вповноважує відповідальну особу — водія або контролера, які можуть виконувати перевірку.

На підприємстві з кількістю КТЗ 16–50 одиниць перевірку здійснюють контрольний майстер і (за потреби) контролери, які уповноважені перевіряти технічний стан КТЗ.

На підприємстві з кількістю КТЗ понад 50 одиниць перевірку здійснює відділ технічного контролю (далі — ВТК), начальник ВТК, контрольні майстри і (за потреби) контролери.

Якщо перевізник не має відповідної власної технічної бази та фахівців відповідної кваліфікації, він забезпечує перевірку технічного стану КТЗ за договором з автотранспортним підприємством, яке в змозі забезпечити таку перевірку згідно із законодавством.

Перевізник веде облік операцій перевірки технічного стану КТЗ у журналах, які складають та зберігають на паперових та/або електронних носіях.

Джерело інформації: Охорона праці і пожежна безпека