Прозорість та відкритість діяльності публічної служби допомагають обмежити простір для корупції

 В Управлінні запроваджено механізми заохочення та формування культури повідомлення через комплекси певних засобів.

Проводиться активна політика щодо інформування працівників Управління, у вигляді внутрішніх навчань, індивідуальних бесід, з метою формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” (далі — Закон).

На навчаннях обговорювались питання щодо прав та гарантій захисту викривача, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, право викривача на конфіденційність та анонімність, на отримання інформації, винагороду. Зверталась увага на правовому статусі, правах та гарантіях захисту викривача, загальних правилах етичної поведінки працівників Управління, розгляді повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, каналах для повідомлення. Наголошено на юридичній відповідальності викривача.

По завершенню навчань та індивідуальних бесід з працівниками проведено анонімне анкетування з метою виявлення корупційних ризиків у їх діяльності та щодо сприйняття та оцінки рівня корупції.

Також працівники проходять курс “Викривач у законі” створений Міністерством цифрової трансформації України спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції за підтримки Проєкту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні “ВзаємоДія”» (SACCI).

Нагадаємо, що корупція негативно впливає на всі сфери суспільного життя. Ефективна боротьба з корупцією можлива тоді, коли кожен громадянин обізнаний із своїми можливостями викривати корупцію, впевнений у належному захисті його прав від можливих заходів негативного впливу, а у суспільстві сформована повага до викривачів корупції як відповідальних громадян.

Викривач — фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.