Профілактика та контроль захворюваності на COVID-19 під час проведення лісозаготівельних робіт

З метою профілактики захворювання працівників на гостру респіраторну хворобу COVID-19 під час виконання робіт із заготівлі лісу пропонуємо рекомендації Міжнародної організації праці «COVID-19 і лісозаготівлі: контрольний перелік заходів профілактики і контролю».

Контрольний перелік заходів профілактки і контролю