Про порядок перерахунку пенсій державним службовцям

Відділ бухгалтерського обліку, фінансового, господарського та інформаційного забезпечення Управління Держпраці у Волинській області, спираючись на лист Міністерства соціальної політики України, надає роз’яснення щодо перерахунку пенсій державним службовцям.

Норма щодо перерахунку пенсій державним службовцям містилась в статті 37 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 №3723-ХІІ (далі Закон №3723), в якій було визначено, що умови та порядок перерахунку призначених пенсій державним службовцям визначаються Кабінетом Міністрів України.

З 01.05.2016 року набрав чинності Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VІІІ (далі – Закон №889), пунктом 2 розділу ХІ якого Закон №3723 втратив чинність крім статті 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і 12 (стаття 37 Закону №3723 стосується лише питань призначення пенсій окремим категоріям осіб).

Крім того, статтею 90 Закону №889 визначено, що пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

В Рішеннях Конституційного суду України від 16.04.2009 №7-рп/2009 (пункт 4.1) та від 03.10.1997 №4-зп (пункт 3) роз’яснено, що конкретна сфера суспільних відносин не можу бути водночас врегульована одно предметними нормативними правовими актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному. Звичайною є практика, коли наступний у часі акт містить пряме застереження щодо повного або часткового скасування попереднього. Загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового акта, якщо інше не передбачено самим цим актом, автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі раніше.

З огляду на зазначене, та враховуючи зокрема Рішення Конституційного суду України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування починаючи з 01.05.2016 не мають законних підстав для застосування у своїй діяльності положень статті 37 Закону №3723. Тобто перерахунок пенсій державним службовцям у спосіб, який передбачався статтею 37 Закону №3723, з 01.05.2016 не здійснюється.

Крім того, постановою правління Пенсійного фонду України від 04.07.2016 №15-2 «Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 04 вересня 2013 року №15-1», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25.07.2016 за №1020/29150, скасовано форми довідок про заробітну плату, що подаються для перерахунку пенсій державним службовцям.

Водночас, згідно із Конституцією України (стаття 22), при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

З огляду на зазначене, пенсії, які призначені згідно із Законом №3723, з 01.05.2016 не перераховуються, крім випадків, коли перераховуються складові пенсійної виплати (надбавки, підвищення, допомога тощо), які визначаються залежно від розміру прожиткового мінімуму.

Крім того, пенсії, що були призначені згідно із Законом №3723 до набрання чинності Закону №889, нараховуються у розмірах, які не можуть бути нижче від вже встановлених. При цьому, такі особи можуть здійснювати своє пенсійне забезпечення, зокрема, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».