Про стан виробничого травматизму у будівельній галузі в Україні

Аналіз стану виробничого травматизму в Україні свідчить, що за 2019 рік  кількість  нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, порівняно з 2018 роком зменшилась на 6 %, або на 250 нещасних випадків, а з аналогічним періодом 2017 року – зменшилась на 10 %, або на 437 нещасних випадків (на підприємствах України за 2019 рік травмовано 3876 осіб, за 2018 рік – 4126 осіб, за 2017 рік – 4313 осіб), а кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком, пов’язаних з виробництвом, за 2019 рік порівняно з 2018 роком збільшилась на
3 %, або на 13 нещасних випадків, з 2017 роком – на 15 %, або на 56 нещасних випадків (на підприємствах України за 2019 рік смертельно травмовано 422 особи, за 2018 рік – 409 осіб, за 2017 рік – 366 осіб).

В динаміці за останні три роки стан виробничого травматизму на підприємствах будівельної галузі порівняно зі станом виробничого травматизму в цілому по Україні висвітлено у таблицях 1, 2.

Таблиця 1

Стан  виробничого травматизму
за 2017, 2018 та 2019 роки (осіб)
     
  2017 р. 2018 р. 2019 р.
Будівельна галузь 224 205 244
Україна 4313 4126 3876

 

Таблиця 2

Стан  виробничого травматизму зі смертельними наслідками
за 2017, 2018 та 2019 роки (осіб)
     
  2017 р. 2018 р. 2019 р.
Будівельна галузь 54 54 61
Україна 366 409 422

 

За результатами підсумків 2019 року – на 29 374 суб’єктах господарювання будівництва та промисловості будівельних матеріалів працює більше 474 тис. робітників.

За 2019 рік травмовано 244 особи, за 2018 рік – 205 осіб (більше
на 39 осіб, або 19 %).

За 2019 рік травмовано зі смертельними наслідками –  61 особа, за 2018 рік – 54 особи (більше на 7 осіб, або 13 %).

Стан виробничого травматизму, за показником рівня травматизму (із розрахунку кількості травмованих на 100 тисяч працюючих), погіршився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року –  «+18 %».

Стан виробничого травматизму зі смертельними наслідками, за показником рівня травматизму (із розрахунку кількості загиблих на 100 тисяч працюючих), погіршився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – «+12 %».

 

За видами подій, найбільша кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних з виробництвом, припадає на:

  1. Падіння потерпілого (61 % від загальної кількості загиблих на підприємствах галузі);
  2. Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо (16 % від загальної кількості загиблих на підприємствах галузі);
  3. Дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються (10 % від загальної кількості загиблих на підприємствах галузі).

 

Причинами нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом були:

організаційні – 82 % від загальної кількості загиблих на підприємствах галузі;

технічні – 12 % від загальної кількості загиблих на підприємствах галузі;

психофізіологічні причини – 6 % від загальної кількості загиблих на підприємствах галузі.

 

Найбільш травмонебезпечними професіями на підприємствах галузі були:

  1. Підсобний працівник (20 % від загальної кількості загиблих на підприємствах галузі);
  2. Монтажник (15 % від загальної кількості загиблих на підприємствах галузі);
  3. Муляр (11 % від загальної кількості загиблих на підприємствах галузі).