ПОГОДЖУЮ

Голова Волинської облдержадміністрації

____________________  В.П. Гунчик

 

 «       »                              2015 року

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної служби України з питань праці

____________________  Р.Т. Чернега.

 

 «       »                              2015 року

 

П Л А Н

роботи Управління Держпраці у Волинській області

на 2016 рік

з/п

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

 

1 2 3 4
І. Пріоритетні напрями діяльності управління
І.1. Організація проведення заходів, спрямованих на зниження рівня заборгованості з  виплати заробітної плати та рівня нелегальної зайнятості

 

січень-грудень Давидюк О.К.,

Бондарчук Ю.Т.,

Осипенко Е.В.

І.2. Організація проведення превентивних заходів, спрямованих на поліпшення стану промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, додержання законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення червень,

грудень

Давидюк О.К.,

Бондарчук Ю.Т.,

Осипенко Е.В.

ІІ Основні заходи
ІІ.1. Питання політики організації діяльності управління
ІІ.1.1. Проведення засідань колегії управління січень-грудень Давидюк О.К.,

Бондарчук Ю.Т.,

Осипенко Е.В.

ІІ.1.2. Надання узагальненої інформації про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців управління

 

лютий Харлампович Н.Й.
ІІ.1.3. Підготовка аналітичних матеріалів про причини і фактори промислових аварій та виробничого травматизму, розробка заходів щодо їх запобігання

 

щокварталу Головка Я.С.
ІІ.1.4. Організація та проведення спеціальних розслідувань щокварталу Головка Я.С.
ІІ.1.5. Розгляд звернень (пропозицій, заяв, скарг) та підготовка відповідних матеріалів для надання відповіді заявникам

 

січень-грудень Власюк Н.В.
ІІ.1.6. Підготовка інформаційних матеріалів про стан промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, додержання законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення січень-грудень Лукашик С.В.
ІІ.1.7. Проведення консультацій щодо важливих питань у сфері промислової безпеки та охорони праці, які стосуються прав та інтересів громадян

 

січень-грудень Власюк Н.В.
ІІ.1.8. Організація доступу до публічної інформації в установленому порядку січень-грудень Власюк Н.В.
ІІ.2. Загальні питання організації інспекційної діяльності. Розслідування та облік виробничого травматизму
ІІ.2.1. Впровадження методичних документів, нормативних та нормативно-правових актів, що регламентують організацію проведення розслідування та ведення обліку аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню управлінням.

Контроль за дотриманням їх вимог.

січень-грудень Головка Я.С.
ІІ.2.2. Підготовка квартальних планів проведення перевірок суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів) управління щокварталу до 25 числа місяця, попереднього початку кварталу Нетепчук Д.О.
ІІ.2.3. Організація здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, додержання законодавства про працю, зайнятість населення у відповідності до вимог законів та інших нормативно-правових актів січень-грудень Киричук Н.М.,

начальник відділу з питань гігієни праці,

Воробей В.В.,

Черепанський С.М.,

Савенко В.М.,

Нетепчук Д.О.,

зав. сектором з питань експертизи умов праці,

зав. сектором нагляду в машинобудуванні та енергетиці,

зав. сектором гірничого нагляду

ІІ.2.4. Здійснення обліку нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню

 

щоденно Головка Я.С.
ІІ.2.5. Проведення роботи по аналізу та узагальненню матеріалів перевірок по контролю за дотриманням трудового законодавства, інших матеріалів діяльності головних державних інспекторів відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів у системі АСМ-1 січень-грудень Стрибульська К.П.,

Кичук О.Ю.

ІІ.2.6. Формування звітів про наглядову діяльність за галузями нагляду у ІС «Нагляд» січень-грудень Нетепчук Д.О.,

Кичук О.Ю.

ІІ.2.7. Ведення обліку виробничого травматизму

 

січень-грудень Головка Я.С.
ІІ.3. Організація державного нагляду з питань трудових відносин
ІІ.3.1. Організація та проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства з питань трудових відносин,

Надання звіту із зазначених питань

січень-грудень

 

щомісяця до 9 числа місяця, наступного за звітним

Киричук Н.М.,

Ганя Н.В.

ІІ.3.2. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань додержання законодавства про працю

Підсумки проведеної роботи

постійно

 

червень, грудень

Киричук Н.М.,

Ганя Н.В.

ІІ.4. Організація державного нагляду з питань зайнятості
ІІ.4.1. Організація та проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства про  зайнятість, про рекламу (щодо реклами про вакансії), зайнятість та працевлаштування інвалідів

Надання звіту із зазначених питань

січень-грудень

 

 

щомісяця до 9 числа місяця наступного за звітним

Киричук Н.М.,

Ганя Н.В.

ІІ.4.2. Забезпечення взаємодії та обміну інформацією з регіональним органом служби зайнятості у сфері державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про зайнятість щокварталу Киричук Н.М.,

Ганя Н.В.

ІІ.4.3. Організація взаємодії та обміну інформацією з відділенням Фонду соціального захисту інвалідів у сфері державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість та  працевлаштування інвалідів щомісяця Киричук Н.М.,

Ганя Н.В.

ІІ.4.4. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань додержання законодавства про зайнятість

Підсумки проведеної роботи

постійно

 

червень, грудень

Киричук Н.М.,

Ганя Н.В.

ІІ.5. Організація державного нагляду з питань оплати праці
ІІ.5.1. Організація та проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства про оплату праці

Надання звіту із зазначених питань

 

січень-грудень

 

щомісяця до 9 числа місяця наступного за звітним

Киричук Н.М.,

Ганя Н.В.

ІІ.5.2. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань додержання законодавства про працю в частині оплати праці

Підсумки проведеної роботи

постійно

 

червень, грудень

Киричук Н.М.,

Ганя Н.В.

ІІ.6. Організація державного нагляду з питань гігієни праці
ІІ.6.1. Розроблення та надання Держпраці пропозицій щодо необхідності актуалізації нормативно-правової бази у сфері гігієни праці.

 

щокварталу

(до 15 числа місяця, наступного за звітним)

Начальник відділу з питань гігієни праці
ІІ.6.2. Організація та здійснення превентивних заходів, спрямованих на недопущення порушень законодавства з питань гігієни праці. Проведення роз’яснювально-профілактичної та консультативної роботи з питань гігієни праці

 

щомісяця

(до 15 числа місяця, наступного за звітним)

Начальник відділу з питань гігієни праці
ІІ.6.3. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань гігієни праці

Підсумки проведеної роботи

постійно

 

червень, грудень

Начальник відділу з питань гігієни праці
ІІ.7. Організація державного нагляду з питань експертизи умов праці
ІІ.7.1. Організація та проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства під час:

застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення;

проведення атестації робочих місць за умовами праці

Надання звіту із зазначених питань

 

січень-грудень

 

 

 

щокварталу до 9 числа місяця наступного за звітним

Зав. сектором з питань експертизи умов праці
ІІ.7.2. Організація та проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю в частині надання пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах

Надання звіту із зазначених питань

 

січень-грудень

 

 

щокварталу до 9 числа місяця наступного за звітним

Зав. сектором з питань експертизи умов праці
ІІ.7.3. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань додержання законодавства про працю, в частині надання пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах, з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб

Підсумки проведеної роботи

 

постійно

 

 

 

червень, грудень

Зав. сектором з питань експертизи умов праці Січень  — грудень Сажієнко В.В., начальник відділу з питань гігієни праці, керівники територіальних органів
ІІ.8. Організація державного нагляду з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування та дитячої праці
ІІ.8.1. Організація та проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю в частині використання праці неповнолітніх

Надання звіту із зазначених питань

січень-грудень

 

 

щокварталу до 9 числа місяця наступного за звітним

Киричук Н.М.,

Ганя Н.В.

ІІ.8.2. Перевірка стану дотримання  робочими органами Фонду соціального страхування України вимог законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування  від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

 

червень Киричук Н.М.,

Ганя Н.В.

ІІ.8.3. Надання звіту про проведену роботу щодо стану дотримання вимог законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

січень, липень Киричук Н.М.,

Ганя Н.В.

ІІ.8.4. Перевірка стану дотримання робочими органами Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття вимог законодавства при призначенні та виплаті матеріального забезпечення і наданні соціальних послуг безробітним

 

вересень Киричук Н.М.,

Ганя Н.В.

ІІ.8.5. Організація та проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання та робочими органами Фонду соціального страхування України вимог законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування  у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності

 

листопад

 

Киричук Н.М.,

Ганя Н.В.

ІІ.8.6. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття  в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення

Підсумки проведеної роботи

 

постійно

 

 

 

 

 

 

червень, грудень

Киричук Н.М.,

Ганя Н.В.

ІІ.9. Організація державного гірничого нагляду
ІІ.9.1. Аналіз рівня аварійності та виробничого травматизму на підприємствах вугільної галузі, з видобутку рудних та нерудних корисних копалин, геологорозвідки, а також cтану провітрювання та пилогазового режиму на вугільних шахтах січень-грудень Зав. секором гірничого нагляду
ІІ.9.2. Аналіз стану готовності вугільних підприємств та підприємств з видобутку рудних та нерудних корисних копалин до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років серпень-жовтень Зав. секором гірничого нагляду
ІІ.9.3. Аналіз виконання протокольних рішень, прийнятих під час узгодження планів розвитку гірничих робіт на вугільних підприємствах та підприємствах з видобутку рудних та нерудних корисних копалин на 2016 рік

 

липень, грудень Зав. секором гірничого нагляду
ІІ.9.4. Розгляд планів розвитку гірничих робіт на вугільних підприємствах та підприємствах з видобутку рудних та нерудних корисних копалин на 2017 рік грудень Зав. секором гірничого нагляду
ІІ.9.5. Аналіз забезпеченості працівників вугільної промисловості засобами індивідуального та колективного   захисту щокварталу

(до 15 числа місяця, наступного за звітним)

Зав. секором гірничого нагляду
ІІ.9.6. Аналіз ефективності системи управління виробництвом та охороною праці у вугільній промисловості щокварталу

(до 15 числа місяця, наступного за звітним)

 

Зав. секором гірничого нагляду
ІІ.9.7. Аналіз стану промислової безпеки під час експлуатації стволів, копрів, стаціонарних установок, зокрема підйомних комплексів, в першу чергу людських підйомів, вентиляторів головного провітрювання та головних водовідливних установок вугільних шахт Щокварталу

(до 15 числа місяця, наступного за звітним)

Зав. секором гірничого нагляду
ІІ.9.8. Участь у  всебічних перевірках стану промислової безпеки та охорони праці на вугільних  і гірничорудних підприємствах з високим рівнем травматизму та аварійності

Розгляд підсумків таких перевірок на колегіях

 

за графіком Зав. секором гірничого нагляду
ІІ.9.9. Організація проведення перевірок дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення

 

за графіком Зав. секором гірничого нагляду
ІІ.9.10. Організація проведення перевірок разом з органами внутрішніх справ стану зберігання, обліку, перевезення та використання вибухових матеріалів промислового призначення суб’єктами господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з виконанням підземних та відкритих гірничих робіт

 

за графіком Зав. секором гірничого нагляду
ІІ.9.11. Аналіз стану усть ліквідованих гірничих виробок вугільних шахт, які мають вихід на денну поверхню

 

квітень-травень Зав. секором гірничого нагляду
ІІ.9.12. Організація та проведення тематичних нарад, семінарів, а також надання роз’яснень через засоби масової інформації щодо безпечної експлуатації суб’єктами господарювання гірничодобувної галузі технологічного автомобільного, залізничного, конвеєрного  транспорту липень-вересень Зав. секором гірничого нагляду
ІІ.10. Організація державного нагляду в металургії, машинобудуванні та енергетиці
Організація та проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони праці:

 

ІІ.10.1. під час ремонту тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок за нарядами та розпорядженнями, у тому числі підрядними організаціями

 

червень-серпень Зав. сектором нагляду в машинобудуванні та енергетиці
ІІ.10.2. під час організації виконання ремонтних робіт в електроустановках, а саме:

порядок видачі нарядів-допусків та дозволів на підготовку робочого місця;

підготовку робочого місця та допуск працівників до роботи

серпень-вересень Зав. сектором нагляду в машинобудуванні та енергетиці
ІІ.10.3. під час утримання металевих конструкцій будівель, настилів, ремонтних та перехідних площадок, наявності перильного огородження та організації безпечного виконання робіт на висоті на підприємствах металургійної та машинобудівної галузей

 

березень-квітень Зав. сектором нагляду в машинобудуванні та енергетиці
ІІ.10.4. під час виконання металообробних (штампувальних) робіт й умов безпечної експлуатації та утримання у безпечному технічному стані верстатного обладнання на підприємствах машинобудівної галузі червень-серпень Зав. сектором нагляду в машинобудуванні та енергетиці
ІІ.10.5. під час оснащення блокувальними пристроями та засобами сигналізації потенційно-небезпечних місць на підприємствах металургійної галузі (конвеєри, ворота, крани тощо) жовтень-листопад Зав. сектором нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Організація та проведення тематичних нарад, семінарів, а також надання роз’яснень через засоби масової інформації щодо:

 

ІІ.10.6. створення та функціонування колегіальних консультативно-дорадчих органів при територіальних органах Держпраці – Рад фахівців служб охорони праці підприємств машинобудівної галузі

 

лютий-березень Зав. сектором нагляду в машинобудуванні та енергетиці
ІІ.10.7. контролю за безпечною експлуатацією загальнозаводського газового господарства і цехових газових господарств металургійного комплексу

 

березень-квітень Зав. сектором нагляду в машинобудуванні та енергетиці
ІІ.10.8. безпечного виконання суб’єктами господарювання робіт на комутаційних апаратах в електромережах напругою понад 1000 В квітень-травень Зав. сектором нагляду в машинобудуванні та енергетиці
ІІ.11. Організація державного нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та у зв’язку
Організація та проведення перевірок стану дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони праці
ІІ.11.1. під час експлуатації автомобілів та інших мобільних засобів праці у віддаленні від основних баз підприємств

 

лютий-березень Воробей В.В.
ІІ.11.2. щодо дотримання вимог безпеки під час навантаження, розвантаження та перевезення вантажів автомобілями та іншими мобільними засобами праці підприємств водного транспорту травень-червень Воробей В.В.
ІІ.11.3. під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, в умовах щільної забудови липень-серпень Воробей В.В.
ІІ.11.4. на об’єктах будівництва, з питань:

наявності проекту виконання робіт, який за складом та деталізацією відповідає вимогам ˮСБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (ДБН)ˮ (далі – НПАОП 45.2-7.02-12);

наявності тимчасових захисних огороджень, конструкції яких визначені в проекті виконання робіт та організації їх застосування у відповідності до п. 6.2.2 НПАОП 45.2-7.02-12;

наявності інвентарних кріплень або влаштування відповідних укосів під час виконання робіт в траншеях, котлованах;

дотримання вимог безпеки під час використання дрібноштучних (системних) опалубок, зазначених у розділі 13.4 НПАОП 45.2-7.02-12

 

жовтень-листопад

Воробей В.В.

ІІ.11.5. Організація та проведення тематичних нарад, семінарів, а також надання роз’яснень через засоби масової інформації щодо дотримання вимог безпеки суб’єктів господарювання, які здійснюють регулярні перевезення пасажирів.

 

листопад-грудень

Воробей В.В.

ІІ.12. Організація державного нагляду на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки
Організація та проведення перевірок з окремих питань, щодо:
ІІ.12.1. Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання під час експлуатації технологічних трубопроводів для транспортування хімічно небезпечних речовин суб’єктів господарювання хімічного комплексу

 

лютий-травень Черепанський С.М.
ІІ.12.2. Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання водопровідно-каналізаційного господарства щодо організації і виконання робіт підвищеної небезпеки та виконання газонебезпечних робіт у колодязях, ємностях, замкнених та обмежених просторах

 

червень-вересень Черепанський С.М.
ІІ.12.3. Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання, що експлуатують АЗС, склади нафтопродуктів та нафтобази липень-листопад Черепанський С.М.
ІІ.12.4. Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання, що використовують хлор і аміак для виробничих потреб лютий-травень Черепанський С.М.
ІІ.12.5. Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання в лабораторіях газотранспортних та газопостачальних підприємств та спеціалізованих підприємств газового господарства щодо контролю стану одоризації природного газу березень-вересень Черепанський С.М.
ІІ.12.6. Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання, що здійснюють наповнення та реалізацію балонів скраплених вуглеводневих газів, АГЗС, АГЗП

 

липень-листопад Черепанський С.М.
ІІ.12.7. Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання, що виконують роботи з будівництва, технічного обслуговування та ремонту димових і вентиляційних каналів

 

серпень-жовтень Черепанський С.М.
ІІ.12.8. Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання під час виконання робіт на газорозподільних підприємствах

 

березень-вересень Черепанський С.М.
ІІ.12.9. Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання, що експлуатують та виконують роботи з будівництва, технічного обслуговування та ремонту об’єктів магістральних трубопроводів

 

 

березень-вересень Черепанський С.М.
ІІ.13. Організація державного нагляду в АПК та СКС
ІІ.13.1.

Організація та проведення тематичних нарад, семінарів, а також надання роз’яснень через засоби масової інформації щодо дотримання вимог безпеки в лікувально-профілактичних закладах, які використовують кисень та посудини, що працюють під тиском

 

 

лютий-березень

Савенко В.М.

Організація та  проведення перевірок суб’єктів господарювання

 

ІІ.13.2.

лісового господарства щодо дотримання вимог безпеки під час проведення лісозаготівельних  робіт

 

лютий-березень Савенко В.М.
ІІ.13.3.

агропромислового комплексу щодо дотримання вимог безпеки під час  проведення весняно-польових робіт

 

березень-квітень Савенко В.М.
ІІ.13.4.

які здійснюють діяльність із зберігання та переробки зерна (елеватори, комбікормові заводи, млини тощо) щодо стану промислової безпеки та охорони праці

 

квітень-червень Савенко В.М.
ІІ.13.5. агропромислового комплексу щодо дотримання вимог безпеки  під час проведення зернозбиральних робіт

 

червень-серпень Савенко В.М.
ІІ.13.6. Організація та проведення тематичних нарад, семінарів, а також надання роз’яснень через засоби масової інформації щодо дотримання вимог безпеки у навчальних закладах та їх готовності до нового навчального року  і безпечного функціонування  в осінньо-зимовий період

 

серпень-вересень Савенко В.М.
ІІ.13.7. Організація та проведення перевірок стану промислової безпеки та охорони праці на цукрових заводах.

 

вересень-жовтень Савенко В.М.
ІІ.14. Комплексне управління охороною праці
ІІ.14.1. Аналіз виконання функцій державного управління охороною праці місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування листопад Нетепчук Д.О.,

Стрибульська К.П.

ІІ.14.2. Участь в проведенні перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників січень-грудень Нетепчук Д.О.,

Стрибульська К.П.

ІІ.14.3. Підготовка до відзначення Дня охорони праці на регіональному, галузевому рівнях січень-червень Нетепчук Д.О.,

Стрибульська К.П.

ІІ.14.4. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань охорони праці з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

 

січень-грудень Нетепчук Д.О.,

Стрибульська К.П.

ІІ.15.

 

Юридичне забезпечення

 

ІІ.15.1. Організація роботи сектору та забезпечення виконання покладених на нього завдань

 

січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.2.

 

Забезпечення організації правової роботи, спрямованої на правильне   застосування, неухильне дотримання  та запобігання невиконанню вимог законодавства,  інших нормативних актів  працівниками управління під час виконання покладених на них завдань і  функціональних  обов’язків.

 

січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.3. Здійснення методичного керівництва правовою роботою в управлінні,  перевірка стану правової роботи та подання пропозицій на розгляд  начальнику управління  щодо її поліпшення, усунення недоліків у  правовому  забезпеченні  діяльності управління.

 

січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.4. Спрямування,  координація правової роботи в управлінні.

 

січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.5. Перевірка   відповідності   законодавству   і  міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис  начальнику управління,  їх погодження.

 

січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.6. Організація  роботи,  пов’язаної  з  укладенням  договорів (контрактів),  приймання участі у їх підготовці та здійсненні  заходів, спрямованих  на  виконання  договірних  зобов’язань,  забезпеченні захисту майнових  прав  і  законних  інтересів управління,  а  також  погодження  (візування) проектів договорів за наявності погодження   (візи) керівників  заінтересованих    структурних підрозділів.

 

січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.7. Організація претензійної та позовної роботи, здійснення контроль за її проведенням січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.8. Здійснення аналізу матеріалів,  що  надійшли  від  правоохоронних  і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за результатами   перевірок,  ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан  дотримання законності управлінням,  підготовка правових  висновків  за фактами  виявлених  правопорушень та участь в організації роботи з відшкодування збитків.

 

січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.9. Роз’яснення застосування  законодавства,  надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції управління,  а  також  за дорученням начальника управління розгляд звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України.

 

січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.10. Проведення правового навчання працівникам управління. січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.11. Представлення у встановленому законодавством порядку інтересів управління в судових та інших органах державної влади.

 

січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.12. Ведення довідково-інформаційної  роботи з питань законодавства.

 

січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.13. Участь у роботі конкурсної та інших комісій січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.14. Проведення перевірок дотримання державними інспекторами управління чинного законодавства при здійсненні ними наглядової діяльності з метою надання методичної допомоги та внесення пропозицій щодо притягнення до відповідальності винних осіб

 

січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.15. Проведення разом із заінтересованими  структурними підрозділами управління аналізу  результатів  діяльності управління, вивчення умов і причин виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості. січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.16. Надання інформації до Держпраці питань організації правової роботи в управлінні.

 

січень-грудень Соколов С.В.
ІІ.15.17. Підготовка та надання Держпраці звітів. січень-грудень

 

Соколов С.В.
ІІ.16. Бухгалтерський облік та фінансово-господарське забезпечення
ІІ.16.1. Підготовка фінансової звітності за результатами діяльності

Управління Держпраці у Волинській області  за 2015 рік.

січень Мартинюк В.П.

 

ІІ.16.2. Забезпечення жорсткого контролю за цільовим і раціональним використанням бюджетних коштів, передбачених на утримання Управління Держпраці у Волинській області січень-грудень Мартинюк В.П.
ІІ.16.3. Надання до Державної служби України з питань праці інформації про поточний стан об’єктів державної власності та будь-які зміни в їх стані. січень-грудень Мартинюк В.П.
ІІ.16.4. Підготовка звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Управління за І квартал 2016 року. квітень

 

Мартинюк В.П.
ІІ.16.5. Опрацювання пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2017 рік. травень-вересень Мартинюк В.П.
ІІ.16.6. Підготовка фінансової звітності за результатами  діяльності Управління за перше півріччя  2016 року. серпень Мартинюк В.П.
ІІ.16.7. Підготовка фінансової звітності  за результатами  діяльності Управління за 9 місяців   2016 року. жовтень Мартинюк В.П.
ІІ.16.8. Розроблення та опрацювання проектів господарських договорів по Управлінню січень-грудень Корнійчук Л.В.
ІІ.17. Кадрове забезпечення
ІІ.17.1. Вжиття заходів щодо організаційного забезпечення виконання постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Міністерства соціальної політики України за потреби Харлампович Н.Й.
ІІ.17.2. Визначення прогнозних потреб у підготовці спеціалістів для заміщення вакантних посад державних службовців управління

 

січень-грудень Харлампович Н.Й.
ІІ.17.3. Проведення заходів із запобігання порушень вимог Закону України  «Про державну службу»

 

січень-грудень Харлампович Н.Й.
ІІ.17.4. Забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», щодо збору, використання та захисту персональних даних працівників управління січень-грудень Харлампович Н.Й.
ІІ.17.5. Організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Держпраці у Волинській області січень-грудень Харлампович Н.Й.
ІІ.17.6. Надання методичної допомоги з кадрових питань січень-грудень Харлампович Н.Й.
ІІ.17.7. Наповнення бази даних Картка/ЄДКС Кадри січень-грудень Харлампович Н.Й.
ІІ.17.8. Проведення перевірки працівників Управління Держпраці у Волинській області щодо відповідності вимогам Закону України «Про очищення влади» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563

 

за потреби Харлампович Н.Й.
ІІ.17.9. Організація роботи з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців та керівників державних підприємств та установ, що належать до сфери  Управління

 

 

за потреби Харлампович Н.Й.
ІІ.17.10. Внесення пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців. Контроль за його проведенням.

 

за потреби Харлампович Н.Й.
ІІ.17.11. Проведення спеціальної перевірки (відповідно до ст.57 Закону України «Про запобігання корупції») стосовно осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, визначених законодавством

 

за потреби Харлампович Н.Й.
ІІ.17.12. Подання звіту про кількісний склад державних службовців форми КСДС щокварталу (до 25 числа місяця, наступного за звітним)

 

Харлампович Н.Й.
ІІ.17.13. Подання  звіту щодо бази даних Картка/ЄДКС Кадри щокварталу до 05 числа (у разі змін) Харлампович Н.Й.
ІІ.17.14. Складання графіку відпусток працівників управління на 2016 рік та подання на затвердження начальнику управління до 05 січня Харлампович Н.Й.
ІІ.17.15. Забезпечення подання управлінню державної статистики  звіту про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади  керівників   та спеціалістів  станом  на  31 грудня 2015 року  (форми 9-ДС) до 07 лютого Харлампович Н.Й.
ІІ.17.16. Забезпечення подання управлінню державної статистики звіту форми 6-ПВ про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання за 2015 рік до 07 лютого Харлампович Н.Й.
ІІ.17.17. Забезпечення подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан за 2015 рік. Контроль за проведенням цієї роботи. до 01 квітня Харлампович Н.Й.
ІІ.17.18. Проведення атестації державних службовців Управління. жовтень-грудень Харлампович Н.Й.
ІІ.17.19. Підготовка та затвердження списку осіб, зарахованих до кадрового резерву державної служби на 2017 рік в управлінні, на посади керівників та заступників керівників управління до 30 грудня Харлампович Н.Й.
ІІ.17.20. Проведення заходів щодо дотримання вимог Закону України  «Про запобігання корупції» січень-грудень

 

Поліщук С.М.
ІІ.18. Міжнародні зв’язки та питання Євроінтеграції
ІІ.18.1. Виконання окремих доручень керівництва щодо міжнародних зв’язків та питання Євроінтеграції січень-грудень Чайковська Н.С.
ІІ.19. Експертна робота, ринковий нагляд та надання адміністративних послуг
ІІ.19.1. Здійснення державного ринкового нагляду в межах сфери відповідальності січень-грудень Кузьмінський І.І.

 

ІІ.19.2. Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування січень-грудень Мельникова Н.В.,

Кузьмінський І.І.

ІІ.19.3. Видача, переоформлення, видача дублікатів, анулювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування. Ведення  реєстру дозволів. січень-грудень Нетепчук Д.О.,

Бойчук Н.В.

 

ІІ.19.4. Видача свідоцтва про державну реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки. Ведення реєстру свідоцтв. січень-грудень Нетепчук Д.О.,

Бойчук Н.В.

ІІ.19.5. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці січень-грудень Нетепчук Д.О.
ІІ.19.6. Опрацювання, узагальнення пропозицій та складання Плану роботи Управління Держпраці у Волинській області на 2017 рік січень-грудень Стрибульська К.П.
ІІ.19.7. Взаємодія з Волинською обласною державною адміністрацією

 

січень-грудень Стрибульська К.П.
ІІ.20. Документальне забезпечення, звернення громадян та доступ до публічної інформації
Щодо забезпечення діяльності керівника та контролю
ІІ.20.1. Формування складу та організація проведення засідань Колегії управління січень-грудень Станішевська О.Б.
ІІ.20.2. Організація роботи відділу та виконання персональних завдань керівництва січень-грудень Станішевська О.Б.
ІІ.20.3. Забезпечення дотримання контролю за строками виконання службових документів січень-грудень Станішевська О.Б.
ІІ.20.4. Забезпечення належної організації особистого прийому громадян керівництвом управління січень-грудень Станішевська О.Б.
ІІ.20.5. Здійснення контролю за своєчасним виконанням розпоряджень керівництва управління січень-грудень Станішевська О.Б.
ІІ.20.6. Підготовка протокольних рішень за підсумками проведення апаратних нарад керівних працівників управління січень-грудень Станішевська О.Б.
ІІ.20.7. Організація діяльності, інформаційне забезпечення керівництва для участі в нарадах, зустрічах, засіданнях та інших заходах січень-грудень Станішевська О.Б.
ІІ.20.8. Підготовка інформаційних та довідкових матеріалів січень-грудень Станішевська О.Б.
ІІ.20.9. Інформування керівництва про стан виконання доручень січень-грудень Станішевська О.Б.
ІІ.20.10. Інформаційне забезпечення публічних виступів керівництва управління в засобах масової інформації січень-грудень Станішевська О.Б.
ІІ.20.11. Організація проведення офіційних протокольних заходів, розроблення програм робочих візитів керівництва управління за кордон та відряджень по Україні січень-грудень Станішевська О.Б.
ІІ.20.12. Інформування керівництва управління про заплановані заходи важливого державного значення січень-грудень Станішевська О.Б.
ІІ.20.13. Забезпечення організації робочого часу керівництва управління у нарадах, колегіях, громадських радах січень-грудень Станішевська О.Б.
Щодо документального забезпечення та архівної справи
ІІ.20.14. Погодження з Державним архівом Волинської області Інструкції з діловодства січень Захарчук О.П.
ІІ.20.15. Підготовка та погодження з Державним архівом Волинської області номенклатури справ управління січень Захарчук О.П.
ІІ.20.16. Погодження з Державним архівом Волинської області та затвердження Положення про експертну комісію з проведення експертизи цінності документів управління січень Захарчук О.П.
ІІ.20.17. Підготовка наказу про утворення експертної комісії з проведення експертизи цінності документів управління січень Захарчук О.П.
ІІ.20.18. Підготовка наказу «Про затвердження Інструкції з діловодства в Управлінні Держпраці у Волинській області» січень Захарчук О.П.
ІІ.20.19. Здійснення перевірки наявності та стану справ постійного та тривалого зберігання січень-грудень Захарчук О.П.
ІІ.20.20. Опрацювання інформаційно-довідкової документації, ведення архівної справи січень-грудень Захарчук О.П.
ІІ.20.21. Реєстрація вхідної, внутрішньої та такої, що створюється в управлінні (вихідної) документації січень-грудень Станішевська О.Б.,

Грицень Н.О.

ІІ.20.22. Реєстрація та облік наказів з основної діяльності управління січень-грудень Станішевська О.Б.,

Грицень Н.О.

ІІ.20.23. Реєстрація службових та доповідних записок, окремих доручень управління січень-грудень Станішевська О.Б.,

Грицень Н.О.

ІІ.20.24. Здійснення контролю за виконавською дисципліною працівників щодо своєчасного виконання документів, які перебувають на контролі в управлінні січень-грудень Станішевська О.Б.,

Грицень Н.О.

ІІ.20.25. Систематичний збір, вивчення та використання в практичній роботі чинних нормативних документів, інструктивних матеріалів з питань діловодства та архівної справи. січень-грудень Станішевська О.Б.,

Захарчук О.П.

ІІ.20.26. Підготовка планів роботи сектору січень-грудень Станішевська О.Б.
Щодо роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації
ІІ.20.30. Забезпечення виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» січень-грудень Власюк Н.В.
ІІ.20.31. Розгляд звернень громадян та підготовка відповідних матеріалів для надання відповіді заявникам, що надходять на «урядову гарячу лінію» за допомогою засобів телефонного зв’язку, через веб-сайт Урядового контактного центру та Урядову телефонну довідку

 

січень-грудень Власюк Н.В.
ІІ.20.32. Здійснення та забезпечення права фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи на доступ до інформації, що становить суспільний інтерес та знаходиться у володінні Управління Держпраці у Волинській області згідно вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» січень-грудень Власюк Н.В.
ІІ.20.33. Здійснення аналізу та узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних, виявлення причин, що їх породжують та за результатами такого аналізу внесення в установленому порядку пропозиції щодо розв’язання найбільш актуальних проблем, в тому числі, внесення змін до актів законодавства січень-грудень Власюк Н.В.
ІІ.20.34. Проведення роз’яснювальної роботи, популяризації в суспільстві перспективних ідей, пов’язаних із гармонізацією законодавства України до законодавства ЄС в сфері праці, гігієни праці, промислової безпеки, охорони праці, гірничого нагляду та безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення січень-грудень Власюк Н.В.

 

Начальник Управління Держпраці у Волинській області                                                                           О.К. Давидюк