Результати роботи сектору ринкового нагляду за 5 місяців 2021 року

За 5 місяців 2021 року посадовими особами сектору ринкового нагляду Управління Держпраці у Волинській області проведено 19 планових виїзних перевірок характеристик продукції щодо дотримання вимог законодавства про державний ринковий нагляд у розповсюджувачів продукції. Зокрема, 13 перевірок здійснено  за Технічним регламентом обладнання, що працює під тиском та 6 перевірок за Технічним регламентом безпеки машин.

За результатами проведених планових виїзних перевірок було виявлено 44 порушення вимог законодавства про державний ринковий нагляд та винесено відповідні  Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з обмеженням надання продукції на ринку до усунення формальних невідповідностей. Найпоширенішими з них:

  • відсутні контактні дані виробника;
  • відсутня декларація про відповідність;
  • відсутня документація, за якою можна відстежити ланцюг постачання;
  • відсутній знак відповідності та/або ідентифікаційний номер органу оцінки відповідності;
  • декларація про відповідність складена з порушенням вимог технічних регламентів;
  • відсутня інструкція з користування продукцією;
  • контактні дані виробника на обладнанні та інформація щодо безпеки наведені з порушеннями відповідно до закону про порядок застосування мов;
  • відсутня ідентифікація виробника.

Посадовими особами сектору ринкового нагляду перевірено наявність знаків відповідності технічним регламентам, супровідної документації, декларацій про відповідність, інструкцій з користування на відповідну продукцію з подальшим аналізом наданих документів та матеріалів суб’єктами господарювання.

За 5 місяців 2021 року розповсюджувачами без порушення встановлених термінів виконано 31 Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів та усунено всі формальні невідповідності, що були виявленні у ході здійснення заходу державного ринкового нагляду.

Під час кожної перевірки характеристик продукції  суб’єктам господарювання роз’яснено їх обов’язки та відповідальність як розповсюджувачів, про можливість та необхідність взаємодії між усіма ланками у ланцюгу постачання  не лише для усунення порушень, але й для забезпечення відповідності такої продукції встановленим вимогам.