Реформа державного нагляду і контролю: покращення для бізнесу

Уряд продовжує політику дерегуляції та пропонує повністю перезавантажити систему перевірок бізнесу. Відповідні законопроекти №5837 та №5838 вже зареєстровані у Верховній Раді України.

Документами передбачається ціла низка нововведень спрямованих на зменшення адміністративного навантаження на бізнес та стимулювання ділової активності підприємств.

Мета законопроектів — перебудувати інспекційну систему з карально-репресивної (перевірка – санкція) на превентивну (попереджувально-консультативну) та переорієнтування всіх органів державного нагляду на ризик-орієнтований підхід при плануванні перевірок підприємців. Цей підхід передбачає: чим нижчий ступінь ризику діяльності суб’єкта, тим рідше його перевірятимуть та тим меншим буде строк проведення перевірки.

Ще одна інновація — інститут добровільного аудиту компанії, що може стати альтернативою державному нагляду. Тобто підприємство зможе самостійно ініціювати аудит щодо себе. У разі виявлення порушень санкції не застосовуватимуться, а в разі позитивного висновку — частота планових перевірок зменшиться.

Разом з тим, планується створити інститут страхування цивільної відповідальності діяльності підприємців. Спеціальним законом передбачено, що у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності компанії із середнім та незначним ступенем ризику будуть перевірятися рідше.

Прийняття закону дозволить створити максимально прозору систему перевірок бізнесу та практично унеможливить будь-які зловживання.

Так, документ передбачає обмежений строк для здійснення позапланового заходу з метою перевірки виконання вимог припису: не раніше від останньої дати для усунення порушення, зазначеного у приписі або в іншому розпорядчому документі, та не пізніше як через два місяці від цієї дати. А для підвищення об’єктивності та прозорості розгляду скарг підприємців будуть створені громадські Ради з питань державного нагляду при органах контролю.

Цифровізація та автоматизація обробки даних також сприятиме прозорості та законності усіх процесів, пов’язаних із проведенням заходів контролю.

Так, розширюється та вдосконалюється функціонал Інтегрованої автоматизованої системи. Зокрема, створюється можливість здійснювати заходи державного нагляду та обмін документами в електронній формі. До того ж взаємодія з органами контролю відбуватиметься через безкоштовний зручний е-кабінет: закріплюється можливість подання скарги та можливість відмовитися від комплексного планового заходу через е-систему.

 

Джерело: за матеріалами Кабінету Міністрів України