Робота зі зверненнями громадян в Управлінні Держпраці у Волинській області за 9 місяців 2016 року

З метою забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення впродовж 9 місяців 2016 року в Управління Держпраці у Волинській області надійшло 215 письмових звернень громадян, з яких 195 заяв, клопотань та 20 скарг, в тому числі, 3 електронних звернення. З Урядової гарячої лінії надійшло 44 звернення, з Волинської обласної державної адміністрації – 12 звернень.

Зі звернень, що надійшли на розгляд, всі розглянуті у встановлені Законом України “Про звернення громадян” строки, 13 – на кінець ІІІ кварталу 2016 року перебувало на розгляді.

Відповідно до «Класифікатора звернень громадян», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 858, з розглянутих звернень:

— вирішено позитивно: 154,

— відмовлено у задоволені: 2,

— дано роз’яснення: 23,

— звернень, повернутих авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»: 5,

— звернень, направлених за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»: 14,

— звернень, що не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян»: 4.

Найбільш актуальними питаннями, які порушували громадяни у своїх зверненнях, є:

– питання категорії «Праця і заробітна плата» 199 (92%) — щодо невиплати заробітної плати; індексації заробітної плати; розрахункових коштів при звільненні; щодо не оформлення трудових відносин (легалізація заробітної плати), невиплати середньомісячної заробітної плати мобілізованим та призваним на строкову військову службу; невиплати вихідної допомоги при звільненні працівників, у зв’язку з призовом на військову службу; звільнення та поновлення на роботі; щодо не нарахування та невиплати грошових коштів за листами непрацездатності; правильності оформлення трудових книжок та ін.;

– питання категорії «Охорона праці» 16 (8%) – щодо проведення розслідування нещасних випадків; щодо недотримання норм охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки; щодо використання засобів індивідуального захисту, а також проходження навчання з питань охорони праці на об’єктах вугільної галузі та ін.

Усі звернення, що надійшли до Управління, ретельно та уважно розглянуто, заявникам надані вичерпні, арг’ументовані відповіді. Питання, які остаточно не вирішені, залишаються на постійному контролі керівництва Управління.

Всі позапланові перевірки за зверненнями громадян державними інспекторами праці проводилися відповідно до частини 4 абзацу 3 Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012 №390, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2012 за №1291/21603 виключно за погодженням Державної служби України з питань праці.

Можливість проведення позапланової перевірки за зверненнями громадян державними інспекторами у сфері охорони праці та промислової безпеки розглядалася у відповідності до вимог статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Стан роботи зі зверненнями громадян висвітлюється на сторінках веб- сайту Управління Держпраці у Волинській області в розділах «Звернення громадян», «Запитання та відповіді».

Управління створює всі необхідні умови для реалізації громадянами своїх прав на звернення та продовжує працювати над виконанням Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», а також Закону України від 02.10.1996 № 393 «Про звернення громадян».