Роботи зі шкідливими та важкими умовами праці

Гігієнічна оцінка умов праці працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, здійснюється на основі Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесі», затверджених наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248.

Нагадаємо, що гігієнічна оцінка умов праці працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, здійснюється для визначення їх права на скорочену тривалість робочого тижня, безплатне забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчування, молоком або рівноцінними харчовими продуктами.

До затвердження критеріїв та показників, за якими будуть визначатися право працівників на пенсію за віком на пільгових умовах, щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, під час оцінки умов праці пропонується використовувати вимоги додатка 4 до Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Мінпраці України від 01.09.1992 №41 та Головним державним санітарним лікарем України, а також наказу МОЗ та Мінпраці від 31.12.1997 №383/55 «Про затвердження показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятих на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів».

Інформація подана згідно листа Мінсоцполітики від 6.07.2015 №403/13/116-15