Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років

Важливою умовою життєдіяльності людей є праця, тобто діяльність, спрямована на створення матеріальних цінностей. Праця становить єдність двох функцій: засобу до життя і сферу ствердження особи. Перша з цих функцій знаходить своє відображення в орієнтуванні працівника на зміст праці, її відповідність його внутрішнім запитам, моральне задоволення роботою. На сьогоднішній день на ринку праці молодь — категорія багаточисельна. То ж для такої особливої групи працюючих як неповнолітні застосовуються підвищені вимог до умов праці.

Статтею 190 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП України) визначено роботи на яких забороняється застосування праці неповнолітніх осіб, а саме:

  • забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, незалежно від форми власності та галузевої належності підприємства. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 № 46. Цим нормативним актом встановлено, що неповнолітні не можуть призначатися на роботи, пов’язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей;
  • забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. До роботи ж з підіймання і переміщення важких речей допускаються лише неповнолітні, які не мають медичних протипоказань, що підтверджується відповідним медичним посвідченням. Забороняється допускати неповнолітніх віком до 15 років до тривалої роботи з підіймання і переміщення важких речей. Сумарно за робочий день (зміну) робота неповнолітнього з важкими речами не повинна перевищувати однієї третини робочого часу.

Слід зазначити, що прийняття неповнолітніх на навчання за спеціальностями, зазначеними у Переліку важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, допускається лише за умови досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення навчання. Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки (ДНАОП 0.00-4.24-03) затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 грудня 2003 року № 244. При проходженні виробничої практики (виробничого навчання) неповнолітні, які навчаються професіям, зазначеним у названому Переліку, можуть перебувати на виробництвах, на роботах, внесених до Переліку, не більш як 4 години на день за умови суворого дотримання встановлених санітарних норм і правил, а також правил і норм з охорони праці.

Для неповнолітніх встановлено граничні норми підіймання і переміщення окремих вантажів, а саме:

детальніше можна ознайомитися на сайті Охорона праці і пожежна безпека