Розглянуто звернення щодо працевлаштування

До Управління Держпраці у Волинській області надійшло звернення з Урядової гарячої лінії від жительки м. Ковель з проханням допомогти працевлаштувати племінницю на посаду вихователя у дитячий навчальний заклад «Сонечко».

Звернення розглянуте. Роз’яснення надає завідувач сектору юридичного забезпечення Сергій Соколов.

Керуючись підпунктом 39 пункту 4 Положення про Управління Держпраці у Волинській області, затвердженого наказом Державної служби України з питань праці  від  04.02.2016 року № 8, Управління повідомляє наступне.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963, з наступними змінами, затверджено Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Згідно вказаного Переліку, посада вихователя належить до посад педагогічних працівників.

Прийняття на роботу педагогічних працівників у дошкільні навчальні заклади, проводиться у відповідності до Кодексу законів про працю України  з врахуванням особливостей, визначених Законом України «Про освіту».            Статтею 21 Кодексу законів про працю України визначено, що трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.            Так, відповідно до частин 3 статті 54 Закону України «Про освіту», педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом.            Частиною 4 статті 54 Закону України «Про освіту» визначено, що педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.

Рішення атестаційної комісії є підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Таким чином, питання щодо прийняття та звільнення педагогічних працівників належить до компетенції керівника дошкільного навчального закладу.

Отож, питання працевлаштування працівників, в тому числі педагогічних, не входить до повноважень Управління.          Управління звертає увагу, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм.