Розслідування нещасного випадку на підприємстві

Якщо на підприємстві стався нещасний випадок, якими повинні бути дії роботодавця? Адже, як показує досвід спеціалістів управління Держпраці у Волинській області, не завжди керівник знає, як правильно потрібно діяти. За роз’ясненнями цього питання звертаємося до завідувача сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Ярослава Головки.

Які випадки розслідує комісія під головуванням посадових осіб управління?

Комісія проводить спеціальні розслідування. Спеціальному розслідуванню підлягають: нещасні випадки зі смертельними наслідками, групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм, випадків смерті працівників на підприємстві, випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових) обов’язків, нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого. Інші нещасні випадки, тобто не групові та не смертельні, розслідує комісія, яку створює роботодавець.

Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, що призвело до втрати працівником працездатності, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

Як прописано дії роботодавця на законодавчому рівні?

Потрібно звернутися до Закону України «Про охорону праці», де у статті 22 зазначено, що роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об’єднаннями профспілок.

За підсумками розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії роботодавець складає акт за встановленою формою, один примірник якого він зобов’язаний видати потерпілому або іншій заінтересованій особі не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування.

Якщо ж роботодавець відмовляється скласти акт про нещасний випадок чи потерпілий не погоджується з його змістом, тоді питання вирішуються посадовою особою органу державного нагляду за охороною праці, рішення якої є обов’язковим для роботодавця. Проте рішення посадової особи органу державного нагляду за охороною праці може бути оскаржене у судовому порядку.

Якими повинні бути першочергові дії роботодавця, якщо нещасний випадок груповий або зі смертельними наслідками?

Звернімося до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Якщо стався груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним наслідком, або такий що спричинив тяжкі наслідки, роботодавець зобов’язаний протягом однієї години за допомогою засобів зв’язку та протягом трьох годин на паперовому носії повідомити наступні установи: управління Держпраці в області, прокуратуру, Фонд, орган управління підприємства, первинні організації профспілки, орган галузевої профспілки вищого рівня. Повідомлення надсилається у ці служби також, якщо смерть потерпілого настала внаслідок нещасного випадку, що стався раніше.

Інша ситуація – працівник підприємства отримав травму на виробництві. Як діяти в такій ситуації?

Про кожен нещасний випадок потерпілий, або свідок який його виявив повинні негайно повідомити керівника робіт, який безпосередньо здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці чи іншу уповноважену особу підприємства і, звісно, вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.

У свою чергу безпосередній керівник робіт повинен терміново організувати надання первинної допомоги потерпілому, у разі потреби доставити його до лікувального закладу. Негайно повідомити роботодавця про те, що сталося. До моменту прибуття комісії з розслідування зберегти обстановку на робочому місці чи обладнанні у тому стані, у якому вона була на момент настання нещасного випадку.

Роботодавець, отримавши повідомлення, повідомляє відповідні служби, які ми уже згадували і які прописані у Порядку.

Коли комісію з розслідування створено, на кого покладаються витрати, пов’язані з її роботою?

Згідно Порядку, роботодавець компенсує витрати, пов’язані з діяльністю комісії та залучених до її роботи експертів, інших спеціалістів. Відшкодування витрат, пов’язаних з відрядженням працівників, які є членами спеціальної комісії або залучені до її роботи, здійснюється роботодавцем. Роботодавець зобов’язаний створити належні умови для роботи комісії, забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям.