Роз’яснення законодавства щодо шкідливих умов праці оператора ЕОМ надають спеціалісти з гігієни праці

Лікарем відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Волинській області проведено   інформаційно-роз′яснювальну роботу на підприємствах  СтЗОВ «Романів», ВКФ «Корунд», «ПластМакс», ТзОВ  СП «Гірсам», ТзОВ «Хадеа Стіл Компані». Надано консультативну допомогу  з питання віднесення роботи операторів ЕОМ до переліку робіт із шкідливими умовами праці.

Оскільки робота оператора ЕОМ пов’язана з підвищеним зоровим і нервово-емоційним напруженням  під впливом комплексу фізичних чинників шуму, електростатичного поля, неіонізуючих та іонізуючих електромагнітних випромінювань, його умови праці належать до умов з особливим характером.

На виконання ст.17 Закону України «Про охорону праці» розроблено  «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», яким визначено процедуру проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, занятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі. Оператори ЕОМ, у відповідності п.6.2.3 додатку 4 Порядку, підлягають періодичним медичним оглядам 1 раз на рік.

Надання додаткових відпусток регламентується  Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.97р. №1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці». Згідно з підрозділом «інші види виробництв» розділу 22 «Загальні професії за всіма галузями господарств» списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних , географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, затвердженими Постановою , операторам ЕОМ надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці до 4 календарних днів.

Тривалість щорічної відпустки операторів ЕОМ  становить до 28 (24+4) календарних днів, ст.6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам з ЕОМ тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік.