Роз’яснення охорони праці жінок

Управління Держпраці у Волинській області надає роз’яснення щодо охорони праці жінок. Статтею 24 Конституції України на вищому законодавчому рівні закріплено рівність прав жінки і чоловіка.

Разом з тим, трудове законодавство, враховуючи фізіологічні особливості організму жінки, інтереси охорони материнства і дитинства, встановлює спеціальні норми, що стосуються охорони праці та здоров’я жінок.

Відповідно до ст. 10 Закону України  «Про охорону праці» забороняється застосовувати працю жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці , а також на підземних роботах (нефізичних роботах або роботах, пов’язаних з санітарним та побутовим обслуговування. Не можна залучати жінок до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Праця вагітних жінок і жінок, які мають неповнолітню дитину, регулюється законодавством.