Роз’яснення щодо встановлення посадового окладу для науково-педагогічних працівників приватного вищого учбового закладу

До управління Держпраці у Волинській області надійшов лист від в.о. ректора «Академії рекреаційних технологій і права» з проханням надати роз’яснення щодо встановлення посадового окладу для науково-педагогічних працівників приватного вищого учбового закладу. Посадові особи управління розглянули лист та надали роз’яснення.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про вищу освіту» (2984-14) вищий навчальний заклад приватної форми власності – вищий навчальний заклад, заснований на приватній власності і підпорядкований власнику (власникам).

Фінансування вищих навчальних закладів приватної форми власності здійснюється їх власниками.

Відповідно до статті 97 КЗпП України оплата праці працівників підприємств, установ та організацій здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Оплата може провадитися за результатами індивідуальних і колективних робіт. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективним договором. Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються власником або уповноваженим ним органом з урахування вимог, передбачених частиною другою цієї статті.