Роз’яснено законодавство про працю жителю Полтавської області

Посадові особи управління Держпраці у Волинській області надали роз’яснення жителю Полтавської області щодо можливих порушень законодавства про працю керівництвом ТОВ «Кон-лекс» при звільненні його з роботи.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Механізм поновлення порушення трудових прав працівників визначений главою ХV Кодексу законів по працю України (далі – КЗпП України). Ця функція здійснюється комісіями по трудових спорах і судами. Згідно зі статтею 232 КЗпП України трудові спори щодо поновлення працівників на роботі, незалежно від підстав звільнення, розглядаються безпосередньо судами.

Згідно зі статтею 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Можливість участі представників органів виконавчої влади, у тому числі управління Держпраці у Волинській області у процедурі поновлення порушених трудових прав працівників нормативно-правовими актами не передбачена.

Відповідно до ст. 235 КЗпП у разі звільнення без законної підстави працівник повинен бути поновлений на роботі. Рішення суду про поновлення на роботі підлягає негайному виконанню. Негайне виконання передбачає, що працедавець зобов’язаний поновити працівника на роботі на дату рішення суду (з часу оголошення рішення в судовому засіданні).

На підставі рішення суду про поновлення працівника роботодавець видає наказ, який повинен містити два пункти: про скасування наказу про звільнення та про поновлення працівника на посаді.