Розірвати строковий трудовий договір можна під час хвороби чи відпустки працівника

Міністерство соціальної політики України в листі від 13.08.2014 №88/0/15-14/06 повідомило про можливість розірвання трудового договору під час хвороби або відпустки працівника.

Згідно з частиною третьою статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в т.ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, можуть встановлюватися угодою сторін.

Тож, звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору (контракту) можливе як у період тимчасової непрацездатності, так і в період перебування його у відпустці, адже таке звільнення не буде здійснено з ініціативи роботодавця, а буде лише наслідком закінчення строку дії трудового договору (контракту).

Ця ж норма поширюється і на трудові договори, укладені в формі контракту, які переукладалися кілька разів на новий строк, тому що вони не можуть вважатися укладеними на невизначений строк, оскільки їх застосування підпадає під норми частини другої статті 23 КЗпП: строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.