Святкові дні на передодні відпуски та їх «відпрацювання»

Як врахувати при наданні відпусток працівникам перенесення як вихідних, так і робочих днів протягом року? Чи повинен працівник «відпрацьовувати» перенесені вихідні дні, якщо вони припадатимуть на період його відпустки?

Згідно з ч. 3 ст. 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

А ще, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабміну рекомендовано переносити робочі дні для працівників, яким встановлено 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю. У 2019 році такі рекомендації наведено в підставі Розпорядженням Кабміну від 10.01.2019 р. №7-р «Про перенесення робочих днів у 2019 році». У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.

Однак прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися по зміненому у зв’язку перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства.

Зокрема, працівник, який перебував у відпустці в період, у якому декілька робочих днів були оголошені вихідними та перенесені на інший період, після закінчення відпустки повинен працювати за графіком роботи підприємства з відповідною оплатою робочих днів. Про це зазначалось тут.

І навпаки, якщо відпустка працівника починається у день, який відпрацьовують напередодні, то йому доведеться працювати в цей день. Про це ми писали тут.

Так, в обох випадках працівник не скористається оголошеними вихідними днями, оскільки в ці дні він перебуватиме у відпустці. Але він, на відміну від  інших працівників, в ці дні не лише відпочиватиме, а й отримає за них відпускні. Не втратить він і у зарплаті за відпрацьовані дні.

За інформацією Дебет-Кредит