«Сумісник» не зобов’язаний повідомляти роботодавця про звільнення з основного місця роботи

Водночас, як роз’яснило Мінсоцполітики, і у роботодавця не буде відповідальності за неповідомлення його «сумісником» про звільнення з основного місця роботи.

Як відомо, працівник має право укладати трудовий договор на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін (ст. 21 КЗпП).

Зазначена норма КЗпП дає право працівникам виконувати роботу на умовах сумісництва.

Разом з тим, Мінсоцполітики у листі від 09.06.2017 р. №294/0/22-17/134 зауважує, що  законодавством про працю не встановлено:

  • обов’язку працівника щодо повідомлення роботодавця, де він працює за сумісництвом, про звільнення з основного місця роботи;
  • відповідальності роботодавця за неповідомлення його сумісником про звільнення з основного місця роботи.

У разі повідомлення роботодавця працівником-сумісником про звільнення з основного місця роботи, роботодавцю слід видати відповідні накази (розпорядження), які засвідчать наявність у працівника основного місця роботи.

Джерело інформації: Дебет-Кредит