№ з/п Етапи надання адміністративної послуги Відповідальна посадова особа і виконавчий орган Дія (В, У, П, З) Термін виконання, (робочих днів)
1 2 3 4 5
1. Приймання і перевірка повноти пакета документів, реєстрація заяви, повідомлення суб’єкта звернення про орієнтовний термін виконання Адміністратор ЦНАП В Протягом 1-ого дня
2. Формування справи, видрук та надання суб’єкту звернення опису справи, занесення даних до Реєстру Адміністратор ЦНАП В Протягом 1-ого дня
3. Передача пакета документів суб’єкта звернення відповідній посадовій особі Управління Держпраці у Волинській області Адміністратор ЦНАП В Протягом 1-2-ого дня
4. Приймання пакету документів від адміністратора ЦНАПу, перевірка повноти пакета документів та реєстрація пакету документів суб’єкта господарювання в Управлінні Держпраці у Волинській області Посадова особа

відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг

В Протягом 1-2-го дня
5. Передача пакета документів для отримання резолюції  начальника (першого заступника, заступника) Управління Посадова особа

відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг

В Протягом 2-3-го дня
6. Передача пакета документів особам, зазначеним  у резолюції начальника (першого заступника, заступника начальника) Управління, для перевірки повноти інформації у наданих документах Посадова особа

відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг

У Протягом 2-3-го дня
У разі прийняття рішення про анулювання –підготовка повідомлення про анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та /або експлуатацію (застосування) мащин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Посадова особа

відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг

В Строк законодавством не встановлено
8. Подання підготовленої відповіді про анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та /або експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на підпис начальнику (першому заступнику, заступнику) Управління Посадова особа

відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг

В Строк законодавством не встановлено
9. Підписання  начальником ( заступником начальника) Управління підготовленого відповіді про анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та /або експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Начальник (перший заступник началь-ника, заступник начальника) Управління З Строк законодавством не встановлено
10 Подача роботодавцем, виробником, або постачальником оригіналу дозволу до органу, що його видав Начальник (перший заступник началь-ника, заступник начальника) Управління В Протягом 10-ти робочих днів після одержання повідомлення про анулювання
10. Внесення позначки на оригіналі дозволу про анулювання та внесення  відповідної інформації до Реєстру дозволів Начальник (перший заступник началь-ника, заступник начальника) Управління В Строк дії дозволу припиняється через 10 робочих днів після прийняття рішення про анулювання
13. Видача результату послуги суб’єкту звернення Адміністратор ЦНАП В Протягом 3-х робочих днів
Загальна кількість днів надання послуги – строк законодавством не встановлено

 

Умовні позначки дії: В- виконує, У- бере участь, П- погоджує, З- затверджує