№ з/п Етапи надання адміністративної послуги Відповідальна посадова особа і виконавчий орган Дія (В, У, П, З) Термін виконання, (робочих днів)
1 2 3 4 5
1. Приймання і перевірка повноти пакета документів, реєстрація заяви, повідомлення суб’єкта звернення про орієнтовний термін виконання Адміністратор ЦНАП В Протягом 1-ого дня
2. Формування справи, видрук та надання суб’єкту звернення опису справи, занесення даних до Реєстру Адміністратор ЦНАП В Протягом 1-ого дня
3. Передача пакета документів суб’єкта звернення відповідній посадовій особі Управління Держпраці у Волинській області Адміністратор ЦНАП В Протягом 1-2-ого дня
4. Приймання пакету документів від адміністратора ЦНАПу, перевірка повноти пакета документів та реєстрація пакету документів суб’єкта господарювання в Управлінні Держпраці у Волинській області Посадова особа відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг В Протягом 1-2-го дня
5. Передача пакета документів для отримання резолюції  начальника (першого заступника, заступника) Управління Посадова особа відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг В Протягом 2-3-го дня
6. Передача пакета документів особам, зазначеним  у резолюції начальника (першого заступника, заступника начальника) Управління, для перевірки повноти інформації у наданих документах Посадова особа

відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг

У Протягом 2-3-го дня
7 Внесення даних про реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці в журнал реєстрації та передача матеріалів в ЦНАП Посадова особа

відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг

В Протягом 3-5го дня
8. Запис у бланк проходження документа про результат надання адміністративної послуги та повідомлення про це суб’єкта звернення Адміністратор ЦНАП В Протягом 5-ого дня
13. Видача результату послуги суб’єкту звернення Адміністратор ЦНАП В З 5-го дня
Загальна кількість днів надання послуги -5

 

Умовні позначки дії: В- виконує, У- бере участь, П- погоджує, З- затверджує