Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві – роз’яснення від спеціаліста

Іван Мартинчук, лікар з гігієни праці Управління, надає роз’яснення законодавства з даного питання.

Сучасне сільське господарство не можна уявити без використання пестицидів. Вони застосовуються для боротьби з шкідниками і хворобами рослин на різних етапах виробництва сільськогосподарської продукції від підготовки землі під посіви до збору урожаю.

Відповідно до  Державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» пестициди — токсичні речовини,  їх сполуки або суміші речовин хімічного або біологічного походження,  призначені  для  знищення, регуляції  і  припинення розвитку шкідливих організмів,  внаслідок діяльності яких вражаються рослини,  тварини,  люди  і  завдається шкода матеріальним цінностям, а також гризунів, бур’янів, деревної і чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб.

Використання пестицидів і агрохімікатів супроводжується забрудненням хімічними речовинами об’єктів довкілля — грунтів, поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, а також сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, що може негативно позначитися на здоров’ї населення.

За даними ВООЗ у світі щорічно нараховується понад 1,5 млн. випадків отруєнь людей тільки зареєстрованими пестицидами. Отруєння можна отримати при підготовці робочих розчинів, їх використанні, чищенні та ремонті устаткування, яке використовувалось під час обприскування рослин, при неправильному зберіганні, а також  під час вживання їжі, обробленої пестицидами (аліментарним шляхом), повітряно-крапельним шляхом (надходження пестицидів через верхні дихальні шляхи – вдихання), контактно-побутовим, через шкірні покрив. Загальні симптоми отруєння пестицидами — це сонливість, головний біль, запаморочення, надмірне потіння, порушення зору, блювота, біль у м’язах, біль у животі та судоми.

До основних принципів захисту належать: запобіжний санітарний нагляд, захист відстанню, часом, дозою, захист механічним засобами. До запобіжного санітарного нагляду належить: використання пестицидів які пройшли технічну регламентацію, заборону до використання дуже небезпечних сполук.

Також  важливим  профілактичним заходом є проведення медичних оглядів згідно п.2.1 ДСП 8.8.1.2.001-98. Попередні та періодичні медичні огляди організовують і проводять медичні комісії лікувальних закладів у відповідності до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007р. № 246, основним завданням яких є виявлення у працюючих з пестицидами початкових змін в організмі від дії їх та не допущення розвитку професійних отруєнь.

Якщо працівник має протипоказання  за станом здоров’я, він не допускається до роботи з пестицидами, незалежно від того постійна  робота чи тимчасова, сезонна.  До роботи з пестицидами не допускаються вагітні жінки і жінки, які годують груддю і особи, які не досягли 18-річного віку. До захисту відстанню належить заборона протягом доби проведення ручних робіт на ділянках, які межують з обробленими пестицидами полями. Захисти механічними  засобами передбачають: технологічний, на тарі (етикетках) має бути вказана інформація про клас небезпечності, токсичність, гігієнічна характеристика діючої речовини, рекомендації по транспортуванню, зберіганню, застосуванню та знешкодженню, індивідуальній і громадській безпеці, охороні навколишнього середовища при виконанні дій з препаратами, надання першої медичної допомоги при отруєні. Також до механічних засобів захисту належить використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

У відповідності ДСП 8.8.1.2.001-98, п.3.2 комплект ЗІЗ (спецодяг, спецвзуття, рукавиці, захисні окуляри, респіратори або протигази) повинні бути підібрані індивідуально і закріплені за кожним працюючим на весь період роботи. Відповідно до п.3.6 при застосуванні малонебезпечних та помірнонебезпечних (IV та III класи небезпечності у відповідності з «Гігієнічною класифікацією пестицидів за ступенем небезпечності», ДСанПін 8.8.1.002-98) малолетких препаративних форм пестицидів допускається використання респіраторів типу ШБ-1, «Лепесток» і «У-2К», Ф-62 Ш, «Астра» і «Кама». Засоби індивідуального захисту шкіри та очей згідно з ГОСТ 12.4.103-8З “ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация”.

При використанні засобів захисту органів дихання необхідно додержуватися часу захисної дії (ознак непридатності) фільтруючих пристроїв у відповідності з основними положеннями «Рекомендаций по применению средств защиты органов дихания при работе с ядохимикатами и минеральными удобрениями». М., 1974. Поява запаху пестициду під маскою справного респіратора або протигаза свідчить про непридатність фільтруючих пристроїв і вказує на необхідність їх негайної заміни  (п. 3.5 ДСанПін 8.8.1.002-98).

Невідкладна  допомога при отруєні пестицидами  включає в себе перелік послідовних дій, а саме: негайне припинення подальшого надходження в організм пестицидів (потерпілого винести з зони що містить пестицид, зняти засоби індивідуального захисту, звільнити від стискаючого одягу), з подальшим транспортуванням в лікувальним заклад для надання кваліфікованої медичної допомоги( проведення антидотної терапії, симптоматичної терапії).