Тристороння робоча нарада представників Держпраці, Федерації профспілок України та профспілки будівельників: про безпеку праці будівельників

В офісі Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України відбулася робоча нарада представників Державної служби України з питань праці, Федерації профспілок України та профспілки будівельників.  В нараді взяли участь директор департаменту нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Держпраці Радецький Й.І., голова ЦК Профспілки будівельників України Андреєв В.М.  та завідувач відділу охорони праці ФПУ Маціяшко В.А. разом із профільними експертами і спеціалістами. Предметом обговорення був проект наказу Мінсоцполітики щодо мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках.

Зазначений проект наказу покликаний привести українське законодавство в галузі безпеки і гігієни праці на будівельних майданчиках у відповідність до Директиви Європарламенту і Ради ЄС від 24.06.92 № 92/57/ЄС про Мінімальні вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках.

В результаті дискусії було досягнуто згоди щодо необхідності додатково опрацювати пропозиції сторін до проекту наказу про імплементацію Євродирективи 92/57, зокрема щодо комплексного рішення про адаптацію багатьох українських НПА, долучення до процесу інших відповідальних ЦОВВ, насамперед Мінрегіону України, визначення ролі і функцій координаторів з охорони праці на стадії проектування і на стадії будівництва, ліквідації неузгодженості проекту наказу з іншими актами українського законодавства в галузі безпеки і гігієни праці в будівництві.

Адаптація українського законодавства до Євродирективи 92/57 наблизить українське законодавство до міжнародних правових стандартів в частині Конвенції Міжнародної організації праці №167 «Про безпеку і гігієну праці в будівництві».

Якісна імплементація Євродирективи 92/57 є сьогодні основним завданням як профспілок, так і Держпраці України. Це крок вперед на шляху до суттєвого зменшення травматизму та захворюваності будівельників на тимчасових і мобільних будівельних майданчиках.

Продовження продуктивного соціального діалогу між Держпраці і профспілками щодо імплементації директив ЄС стане запорукою успіху в рамках плану адаптації українського законодавства до aquis communitaire в 2017-2018 роках.