Трудові відносини з працівниками закладів освіти після утворення об’єднаних територіальних громад

Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації інформує, що Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII змінив систему управління закладами освіти. Відтепер заклади дошкільної та загальної середньої освіти переходять у власність та підпорядкування об’єднаним територіальним громадам.

Раніше органами управління закладу освіти були, зокрема місцеві державні адміністрації й органи місцевого самоврядування (далі — ОМС), а також утворені місцевими державними адміністраціями та ОМС структурні підрозділи з питань освіти (місцеві органи управління освітою) (ст.11 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII).

Наразі закладом освіти управляють:

  • засновник (засновники);
  • керівник закладу освіти;
  • колегіальний орган управління закладу освіти;
  • колегіальний орган громадського самоврядування;
  • інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти (ч. 2 ст. 24 Закону № 2145).

Об’єднана територіальна громада (далі — ОТГ) є правонаступником усього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою (абз. 1 ч. 3 ст. 8 Закону № 157).

Якщо об’єднуються територіальні громади одного району в одну ОТГ усе майно спільної власності територіальних громад такого району стає комунальною власністю ОТГ, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать ОТГ із дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою ОТГ (абз. 2 ч. 3 ст. 8 Закону № 157). Тому у разі об’єднання сільських (селищних, міських) рад в ОТГ усе спільне майно громад (засновник — районна рада), а також майно окремих рад (засновник — сільська, селищна, міська ради) переходять у комунальну власність ОТГ. Також до ОТГ переходять усі права та обов’язки щодо управління цією комунальною власністю. Тобто заклади дошкільної та загальної середньої освіти переходять у власність та підпорядкування ОТГ.

Насамперед у керівників та кадровиків закладів освіти виникають запитання:

  1. Як оформити зміну підпорядкованості комунальних закладів освіти після утворення об’єднаних територіальних громад?
  2. Чи потрібно звільняти (приймати) працівників?
  3. Які записи вносити до трудової книжки?

При зміні власника закладу освіти дія трудового договору продовжується (ч. 4 ст. 36 Кодексу законів про працю України). У цьому випадку орган місцевого самоврядування (відділ освіти райдержадміністрації або виконавчого комітету ОМС) жодних наказів (звільнення, переведення, переміщення працівників) не видає.

Відділ освіти має передати до ОТГ особові справи та трудові книжки працівників закладів освіти.

Увага! Наразі немає форми акту приймання-передавання особових справ та трудових книжок. Скористайтеся формою акта про приймання-передавання справ під час зміни керівника архіву (дод. 50 до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5).

Керівник та працівники закладу освіти мають бути повідомлені про зміну власника цього закладу. Тому ОТГ видає розпорядчий документ про зміну власника закладів освіти, з яким ознайомлює всіх працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Аналогічну позицію висловив Голова Держпраці Роман Чернега. Унаслідок зміни власника заклад освіти може змінити назву. Приклад «Українська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 із поглибленим вивченням окремих предметів Обухівської районної ради Київської області» буде змінено на «Український спеціалізований заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня № 1 із поглибленим вивченням окремих предметів Української об’єднаної територіальної громади Київської області». До трудових книжок працівників унесіть записи про зміну назви закладу освіти.

Запис до трудової книжки про перейменування закладу освіти після утворення об’єднаної територіальної громади

Запис про перейменування закладу освіти — це запис про зміну назви підприємства. Внесіть запис до трудової книжки, керуючись п. 2.15…порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом..

Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua