Укладення трудового договору з працівниками фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи

Роз’яснення законодавства з цього питання надає завідувач сектору юридичного забезпечення Управління Держпраці у Волинській області Сергій Соколов. Статтею 24 КЗпП України визначено, що трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим зокрема при укладенні трудового договору з фізичною особою.

Форма трудового між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затверджена наказом Мінсоцполітики України від            08.06.2001 р. № 260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06. 2001 р. за № 554/5745 у редакції від 28.10.2014 року.

На підставі Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р.  № 77-VIII, стаття 24-1 КЗпП України виключена, якою було передбачено обов’язок фізичної особи  у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання.

Частиною 2 статті 24 КЗпП України передбачено, що при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

У відповідності до частини 3 статті 24 КЗпП України, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок та форма повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».

Згідно вказаної постанови Кабінету Міністрів України, інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Відповідно до статті 25 КЗпП України, при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Порядок ведення трудових книжок працівників, які працюють на підприємстві,  в установі,  організації усіх форм власності або у фізичної особи, визначений «Інструкцією  про порядок ведення трудових книжок працівників», затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. N 58 та зареєстрованого в Міністерстві   юстиції України 17.08.1993 р. за N 110 у редакції від 04.11.2014 р. ( далі – Інструкція). Відповідно до пункту 1.1. Інструкції, трудова  книжка  є  основним  документом   про   трудову діяльність працівника.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві,  в установі,  організації (далі — підприємство) усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів, у тому числі осіб,  які  є співвласниками (власниками) підприємств,  селянських (фермерських) господарств,  сезонних і тимчасових  працівників,  а також  позаштатних  працівників  за  умови,  якщо  вони підлягають державному  соціальному  страхуванню.

Пунктом 2.4. Інструкції визначено, що усі  записи  в  трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення,  а  також  про нагороди та  заохочення  вносяться власником або уповноваженим ним органом після  видання  наказу  (розпорядження),  але  не  пізніше
тижневого строку,  а  в  разі  звільнення  —  у  день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).             Згідно з пунктом 2.21-1. Інструкції, трудові  книжки працівників,  які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб — суб’єктів  підприємницької діяльності  без  створення  юридичної  особи  з  правом найму,  та фізичних осіб,  які  використовують  найману  працю,  пов’язану  з наданням   послуг   (кухарі,  няньки,  водії  тощо),  зберігаються безпосередньо у працівників. Зазначені фізичні особи роблять записи до трудових книжок працівників про прийняття на  роботу  та звільнення   з  роботи  відповідно  до  укладених  з  працівниками письмових трудових договорів.            Звільнення працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, відбуваються з дотриманням вимог КЗпП України, та його процедура залежить від підстав звільнення та працівника, який підлягає звільненю.            Пунктом 2.26. Інструкції визначено, що записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням  чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону.