Управління Держпраці у Волинській області продовжує роботу з перевірки знань з охорони праці та надання адміністративних послуг.

Управління Держпраці у Волинській області продовжує роботу з перевірки знань з охорони праці.

Нагадуємо, що навчання з питань охорони праці повинні проходити раз на три роки працівники, а також новопризначені керівники підприємств, установ, організацій, відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону праці» та вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15. 

Разом з тим, сектор експертної роботи та надання адміністративних послуг здійснює оформлення документів для видачі та продовження дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Також, сектор розглядає та реєструє в установленому порядку декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Контактна особа – в.о. завідувача сектору експертної роботи та надання адміністративних послуг Проценко Олена Петрівна, тел.(066) 172-68-96.