У травні відбудеться ІV Міжнародна науково-практична конференція

18-19 травня 2016 року в Києві відбудеться ІV Міжнародна науково-практична конференція. Тема заходу – «Управління ризиками в системах менеджменту охорони праці та промислової безпеки». Організатором заходу є  ДП «Редакція журналу «Охорона праці» за підтримки Державної служби України з питань праці, Міжнародної організації праці, Федерації професійних спілок України та ДУ «Інститут медицини праці НАМН України».

Враховуючи євроінтеграційні напрями державної політики України, Держпраці має на меті впроваджувати європейські стандарти якості праці. Сучасні міжнародні стандарти безпечної праці ґрунтуються на ризик-орієнтованих підходах, яким і присвячено захід.

Цьогорічна конференція має наступні цілі та завдання:

— обговорення актуальних питань, що виникають під час євроінтеграційних перетворень в законодавстві України, пов’язаних з ризик-менеджментом на виробництві;

— огляд стратегій, методів та інструментів оцінки та управління ризиками;

— визначення пріоритетних завдань і шляхів впровадження європейських підходів у системах управління охороною праці.

У міжнародній конференції очікується участь фахівців Польщі, Литви, Європейської агенції Network Secretariat European Agency for Safety and Health at Work, директорів представництв міжнародних органів із сертифікації Quality Austria, а також Бюро Верітас Сертіфікейшн.

Окремою темою плануються виступи на дві теми:

  1. Зміни, що відбулись у 2015 році у світових стандартах ISO, пов’язані із безпекою праці та ризик-менеджментом.
  2. Японська філософія Кайдзен та її стратегії у сфері охорони праці.

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті ДП «Редакція журналу «Охорона праці»