Про ефективне використання державних коштів

Баланс

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати

Баланс

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати

Примітки до річної фінансової звітності.compressed.compressed

Баланс на 1 січня 2019 року

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Звіт форми 5 дс

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Баланс

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати

Фінансова звітність