Баланс

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати

Примітки до річної фінансової звітності.compressed.compressed

Баланс на 1 січня 2019 року

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Звіт форми 5 дс

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Баланс

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати

Фінансова звітність