Хто підписує повідомлення про прийняття на роботу директора новоствореного підприємства

У Держпраці роз’яснили, що повідомлення ДФС про прийняття на роботу директора може бути підписано власником або одним із власників за рішенням загальних зборів.

«Вісник. Офіційно про податки»

Працівника не може бути допущено до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу (частина четверта ст. 24 КЗпП).

Порядок повідомлення ДФС та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу затверджено постановою № 413.

Згідно зі ст. 65 Господарського кодексу власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), у якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Якщо власник здійснює управління підприємством безпосередньо, трудові відносини не виникають. У разі наймання працівника на посаду керівника виникають трудові відносини.

Постановою № 413 передбачено, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску за формою згідно з додатком до постанови до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

  • засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
  • на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
  • на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Таким чином, повідомлення ДФС про прийняття на роботу директора може бути підписано власником або одним із власників за рішенням загальних зборів.

Довідково:

Якщо на посаді директора до призначення нового працює інша особа,  повідомлення може бути підписано попереднім директором в останній день його роботи.

Олена Коновалова,

заступник директора Департаменту з питань праці — начальник відділу з питань трудових відносин Державної служби України з питань праці

Джерело інформації: Дебет-Кредит