Чи варто нехтувати атестацією робочих місць?

Атестація робочих місць за умовами праці: кому вона потрібна — працівнику чи роботодавцю? Який порядок проведення атестації? Хто несе відповідальність за порушення вимог законодавчих актів з цього питання? Чи дотримуються вимог порядку проведення атестації робочих місць на підприємствах Волині?

З цими та іншими питаннями ми звернулися до головного державного інспектора сектору експертизи умов праці Волинського Управління Держпраці Валентини Воробей.

Валентино Костянтинівно, для початку роз’ясніть, що таке атестація робочих місць за умовами праці?

Перш за все, нагадаю, що згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96, затверджено Положення про Державну службу України з питань праці. Положенням визначено, що Держпраці України здійснює контроль за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення, готує пропозиції щодо вдосконалення таких списків, а також здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці. Свої повноваження Держпраці України здійснює через територіальні органи, яким в нашому регіоні є Управління Держпраці у Волинській області.

Саме поняття «атестація робочих місць за умовами праці» — це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і працездатність працівників в процесі трудової діяльності. Тому в разі перевищення норм шкідливих факторів працівники повинні отримувати пільги за перебування в цих умовах.

Атестація проводиться на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я, а також на їхніх нащадків, як тепер, так і в майбутньому.

Які чинні законодавчі та нормативні акти є правовою основою для проведення атестації робочих місць?

Слушне запитання. Для того, щоб підприємство змогло надати, а працівники, які працюють в несприятливих умовах праці змогли отримати пільги і компенсації за роботу у цих умовах, насамперед, необхідно перевірити наявність професій (посад) у Списках виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (остання редакція затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461), Списки виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку,  затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 (зі змінами), Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163, Перелік робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. № 576, тощо.

Хто і в які терміни проводить атестацію?

Атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором , але не рідше як один раз на п’ять років (п. 4 Порядку проведення атестації). Проте, в разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу проводиться позачергова атестація.

Звертаю увагу, що дата і термін проведення чергової атестації визначаються з урахуванням того, що вона має бути завершена до закінчення терміну попередньої атестації.

А якщо підприємство порушує терміни проведення чергової атестації?

Недотримання термінів проведення чергової атестації так як і не проведення атестації робочих місць призводить до порушення прав працівників — фактично, працюючи в шкідливих і важких умовах праці, наймана особа не одержить передбачених законодавством пільг, компенсацій і соціальних гарантій. А це в першу чергу  право на пільгове пенсійне забезпечення за Списками № 1 та № 2. .

Чи передбачено чинним законодавством України відповідальність за не проведення, або ж несвоєчасне проведення атестації?

Звісно, передбачається. Керівник підприємства несе повну відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці (п.4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442).

Статтею 13 ЗУ «Про охорону праці» передбачено, що роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів та організувати, зокрема, проведення лабораторних досліджень умов праці, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством. За їх підсумками вжити заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів.

Несвоєчасне виконання вимог цієї статті тягне за собою притягнення роботодавця чи інших посадових осіб до адміністративної відповідальності, що виражається накладенням штрафу згідно ч. 5 ст. 41 Кодексу Законів про адміністративні порушення у розмірах передбачених статтею.

Проте, варто нагадати, що навіть сплата штрафу не звільняє  суб’єкта господарювання від проведення атестації. В будь-якому випадку атестацію обов’язково потрібно провести.

Атестацію проведено, які подальші дії?

За результатами проведеної атестації атестаційна комісія складає відповідні переліки. По-перше, робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, що визначаються законодавством. По-друге,  робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства. Це регламентовано статтею 26 ЗУ «Про підприємства» і статтею 13 ЗУ «Про пенсійне забезпечення». По-третє, робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення.

Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій та посад підписує голова комісії, відповідно погоджуючи з профспілковим комітетом. На підприємстві видається наказ, яким затверджуються вищевказані переліки.

Документи, видані комісією, отримані. Що з ними робити керівникам підприємств?

Матеріали атестації робочих місць за умовами праці є документами суворої звітності і повинні зберігатися на підприємстві протягом 50 років. Хочу звернути увагу, що сьогодні існує проблема, коли навіть діючі підприємства не зберегли матеріали атестацій робочих місць за умовами праці і це створює проблему для працівників яким підтверджено право на пільгову пенсію за Списками № 1 і № 2. Тому, в разі виникнення такої ситуації працівники можуть звертатися до суду з метою захисту свої прав.

Як проводиться обстеження підприємств спеціалістами сектору з питань експертизи умов праці?

Обстежуючи підприємства ми проводимо профілактичну роботу, надаємо консультації та методичні рекомендації. Провівши обстеження спеціалісти сектору узагальнюють інформацію та видають офіційну інформаційну довідку керівництву підприємства, де вказують порушення вимог законодавчих актів, які було виявлено під час обстеження.

Робота такого характеру спрямована на уникнення соціальних конфліктів між роботодавцем та працівником та на посилення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Чи можна говорити про певні результати проведеної роботи?

Так, приміром протягом І півріччя 2017 року проведено близько 150 обстежень підприємств, установ та організацій, виявлено більше 80 порушень.

Аналізуючи матеріали атестації, можна сказати, що переважна більшість порушень при проведенні атестації робочих місць за умовами праці допускається з причини нехтування вимог згаданого Порядку та Методичних рекомендацій для її проведення, Інструкції для заповнення карти умов праці при проведенні атестації робочих місць.

Які характерні порушення здебільшого зустрічаються на обстежених підприємствах?

На 32 підприємствах не проведено атестацію робочих місць. На 14 підприємствах порушено статтю 76 КЗпП щодо надання додаткових відпусток за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці. Порушують статтю 100 КЗпП, де йдеться про встановлення підвищеної оплати праці на роботах зі шкідливими умовами праці, таких підприємств 11.

На 15 підприємствах не видають працівникам молоко і лікувально-профілактичне харчування, чим порушують статтю 166 КЗпП. Також виявлено 9 підприємств, на яких порушено періодичність проведення атестації робочих місць.

На сьогоднішній день спеціалісти сектору експертизи умов праці проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу. Чи дає вона результат?

З дня у день спілкуючись з керівниками підприємств, доводиться стикатися з різним баченням та своєрідними поглядами на питання атестації робочих місць.

Проведення консультативної роботи шляхом надання рекомендацій не менш важливо ніж проведення перевірок. Одні усувають порушення, інші – нехтують. Хоча останніх стає все менше.

Часто доводиться роз’яснювати елементарні речі, відстоюючи права працівників.

Яке першочергове завдання стоїть перед спеціалістами сектору експертизи умов праці?

Наше завдання чітке – відрегулювати відносини між роботодавцем та працівником у галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах праці.

І найголовніше — спеціалісти сектору експертизи умов праці повинні забезпечити контроль за виконанням заходів, які спрямовані на запобігання впливу на працівника небезпечних виробничих факторів чи середовища, унаслідок яких може бути заподіяна шкода здоров’ю працюючих та виконання заходів, направлених на покращення умов трудової діяльності працівників.

Матеріал надруковано у журналі «ТЕХНОПОЛІС» (жовтень 2017)