Чи поширюються повноваження Держпраці на припинення незаконного будівництва під високовольтною лінією електропередачі (ЛЕП)?

Відповідно до Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 (далі – Правила), електричними мережами, які підлягають охороні згідно з Правилами, вважаються трансформаторні підстанції, розподільні пункти і пристрої, струмопроводи, повітряні лінії електропередачі, підземні і підводні кабельні лінії електропередачі та споруди, які до них належать.

Також відповідно до Правил в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, у тому числі забороняється будувати житлові, громадські та дачні будинки.

Згідно з Правилами енергопідприємства видають письмові дозволиу тому числі на використання охоронних зон підприємствам і приватним особам, які виконують будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію будинків та споруд поблизу електричних мереж – за умови наявності у проектно-кошторисній документації заходів щодо збереження електричних мереж.

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 77, Держенергонагляд відповідно до покладених на нього завданьздійснює державний енергетичний нагляд, у тому числі за:

електричними установками і мережами учасників ринку (крім споживачів);

дотриманням учасниками ринку (крім споживачів) вимог правил та інших нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж.

Питання проектування, будівництва, ведення технічного нагляду за будівництвом та прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, визначаються державними будівельними нормами, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Нагляд за дотриманням вимог Правил не належать до компетенції Держпраці.

За інформацією Держпраці України