Штраф у 320 000 гривень і нові органи контролю у сфері праці

Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації інформує, що початок року позначився законодавчими змінами. До переліку органів, уповноважених контролювати сферу праці, додано виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, а штраф за недопущення до перевірки чи перешкоджання її проведенню сягатиме 100 мінімальних зарплат

Резонансні ініціативи щодо посилення контролю і відповідальності з 1 січня 2017 року стали «буквою закону». За недопущення представників контролюючого органу до перевірки або перешкоджання її проведенню підприємству, установі, організації (далі — організація) загрожує 320 000 грн. штрафу. Перелік контролюючих органів розширено. Право контролювати дотримання законодавства про працю делеговано органам місцевого самоврядування. І не лише на комунальних підприємствах…

Контроль у сфері праці: Держпраці + ДФС + ЦОВ + ОМС

Перелік органів, уповноважених контролювати додержання законодавства про працю, визначаємо за КЗпП. Насамперед, але не винятково…

Відкриває перелік Державна служба України питань праці (Держпраці): Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами — підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ч. 1 ст. 259 КЗпП).

Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів затверджено наказом Мінсоцполітики від 02.07.2012 № 390.

Відтак — ДФС. З метою перевірки дотримання податкового законодавства органи доходів і зборів теж мають право контролювати додержання законодавства про працю — в усіх організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування (ч. 2 ст. 259 КЗпП).

До переліку контролюючих органів з питань праці віднесено й центральні органи виконавчої влади (ЦОВ), хоча сфера їх повноважень в цій частині обмежується підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні (ч. 2 ст. 259 КЗпП).

Новація-2017 — проводити перевірки у сфері праці і накладати штрафи зможуть і органи місцевого самоврядування (ОМС). Законом України від 06.12.2016 № 1774-VІІІ (набрав чинності 1 січня 2017 року) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (далі — Закон № 280) доповнено відповідними нормами.

Відтепер виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад отримали повноваження щодо:

  • контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;
  • накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення (ч. 3 ст. 34 Закону № 280).

Проводити перевірки ОМС мають право не лише в організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади (ч. 2 ст. 17 Закону № 280). Контролювати дотримання законодавства у сфері праці та зайнятості ОМС зможуть в організаціях інших форм власності та у ФОП, які використовують працю найманих працівників (ч. 3 ст. 18 Закону № 280). Посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, отримали право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1-4 статті 41 КпАП (п. 2 ч. 1 ст. 255 КпАП).

Як зауважив законодавець, коментуючи новацію: «Оскільки ОМС краще володіють інформацією про стан дотримання законодавства про працю на території своєї територіальної громади, ніж управління Держ-праці, які територіально розташовані в обласних центрах, то й позитивних результатів для працівників та державного (місцевого) бюджету від здійснення ОМС таких повноважень очікується більше». Закон № 280 закріпив за ОМС право проводити перевірки і накладати штрафи, але реалізувати його виконавчі органи зможуть лише після затвердження відповідного підзаконного акта.

Новий штраф у 320 000 грн. — за що саме?

За недопущення інспектора з праці до перевірки, створення перешкод для її проведення передбачено ще з 1995 року адміністративну відповідальність у вигляді штрафу: Невиконання законних вимог посадових осіб Держпраці, щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цього органу тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 188-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

До відповідальності за статтею 188-6 КпАП притягають посадових осіб роботодавця. Із 01.01.2017 за порушення доведеться відповідати не лише посадовій особі, а й підприємству загалом, адже введено новий вид штрафних санкцій, що їх сплачують з прибутку.

Законом № 1774 статтю 265 КЗпП доповнено: за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні доведеться сплатити штраф у розмірі трьох мінімальних зарплат (МЗП), а перешкоджання перевірці, що стосується виявлення «неоформлених» працівників чи фіктивного запровадження неповного робочого часу, потягне за собою штраф у 100 МЗП (див. табл.).

Відповідальність роботодавця за порушення у сфері праці з 01.01.2017

Порушення Розмір штрафу Грошовий вираз штрафу, грн.
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків (абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП) у 30-кратному розмірі МЗП*, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення 96 000
Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі (абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП) у трикратному розмірі МЗП 9 600
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП) у 10-кратному розмірі МЗП за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення 32 000
Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII, «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975-XII, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII (абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП) у 10-кратному розмірі МЗП за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення 32 000
Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні (абз. 6 ч. 2 ст. 265) у трикратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення 9 600
Вчинення дій, передбачених абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абз. 2 ч. 2 ст. 265 (недопущення до проведення перевірки з питань фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків, створення перешкод у проведенні перевірки) (абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП) у 100-кратному розмірі МЗП 320 000
Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами 2-7 ч. 2 ст. 265 КЗпП (абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП) в однократному розмірі МЗП 3200

 

* МЗП — мінімальна заробітна плата, встановлена законом на момент виявлення порушення.

Комплексний аналіз нових норм доводить: штраф загрожує роботодавцю, який перешкоджатиме перевірці, що її проводить не лише Держпраці, а й орган місцевого самоврядування…

Джерело інформації: щомісячний спеціалізований журнал «Кадровик 01» №1 (січень 2017 р.), який видається за підтримки Міністерства соціальної політики України.