Щоб кисень не створював загрози життю

На сьогоднішній день у Волинській області 27 лікувально-профілактичних закладів використовують кисень та посудини під тиском, що являє собою підвищену небезпеку. Починаючи з 2010 року лікувальні заклади поступово переходять на використання більш безпечного обладнання та технологій для застосування кисню – кисневі концентратори.

Для недопущення аварійних ситуацій і нещасних випадків  керівникам субєктів господарювання лікувально-профілактичних закладів, які експлуатують кисневі балони та посудини під тиском, необхідно суворо дотримуватись вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створивши на робочих місцях безпечні і нешкідливі умови праці, а саме:

— отримати дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки (зберігання кисневих балонів та експлуатація посудин, що працюють під тиском);

— призначити відповідальних осіб за справний технічний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском;

— своєчасно проводити знежирювання кисневих технологічних трубопроводів;

— провести навчання та  перевірку знань з питань охорони праці осіб, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою і відповідальні за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском та виконують роботи, пов’язані з використанням кисню;

— розробити інструкції з охорони праці для працівників, які виконують роботи, пов’язані з використанням кисню та обслуговують посудини, що працюють під тиском;

— провести перевірку манометрів посудин, що працюють під тиском;

— видати накази про створення комісій, провести комісійні перевірки стану промислової безпеки , охорони праці та пожежної безпеки (в приміщеннях для зберігання кисню, кисневих пунктів та станцій, автоклавних, гаражах, котельнях);

— поновити договори щодо транспортування, обслуговування, встановлення балонів під тиском від заводу-виробника з підприємствами, які мають відповідні ліцензії, дозволи та транспорт.

Лише дотримуючись правил безпеки при експлуатації кисневих балонів та посудин під тиском не буде створюватися загроза життю та здоров’ю людей.

Вячеслав Савенко,

начальник відділу нагляду в АПК та СКС