Щодо права рентгенолаборантів безоплатно отримувати молоко або інші рівноцінні харчові продукти

Під час проведення планових перевірок закладів охорони здоров’я фахівці сектору з питань експертизи умов праці звернули увагу членів атестаційних комісій, що рентгенолаборанти, зайняті на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, мають право на безоплатне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів згідно зі ст. 166 Кодексу законів про працю України та ст. 7 Закону України «Про охорону праці».

Рішення щодо безоплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам приймається згідно з Порядком безоплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 16.12.87 р. № 731/П-13, на підставі Переліку хімічних речовин, під час роботи з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів (затверджений наказом МОЗ СРСР від 04.11.87 р. № 4430-87).

Безоплатне отримання молока (інших рівноцінних харчових продуктів) може бути встановлено рентгенолаборанту лише у дні фактичної зайнятості на роботах з проявниками на основі гідрохінона і за умови підтвердження перевищення гранично допустимої концентрації цієї речовини за результатами атестації робочих місць за умовами праці.