Викривач може самостійно обрати, через які канали подати повідомлення: внутрішні, регулярні чи зовнішні.

Важливо:

  • викривач може подати повідомлення як із зазначенням авторства, так і анонімно;
  • якщо повідомлення викривача не містить фактичних даних, які можуть бути перевірені, викривача інформують про залишення його повідомлення без розгляду.

Порядок (процедура) розгляду повідомлень в Управлінні:

Викривач подав повідомлення із зазначенням авторства Викривач подав повідомлення без зазначення авторства (анонімно)
·                                 якщо розгляд повідомлення не належить до компетенції установи – про це установа інформує викривача у 3-денний строк

·                                 якщо повідомлення містить факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – установа упродовж 24 годписьмово повідомляє спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)

·                                 якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності керівника установи – повідомлення у 3-денний строк без попередньої перевірки надсилається до НАЗК

·                                 попередня перевірка викладеної у зверненні інформації –до 10 робочих днів, про її результати викривача інформують у 3-денний строк

·                                 після попередньої перевірки приймається рішення про:

– призначення проведення перевірки або розслідування – до 30 (45) днів

– передачу упродовж 24 год матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення

– передачу упродовж 24 год матеріалів до органу дізнання у разі виявлення ознак кримінального проступку

– закриття провадження у разі непідтвердження фактів

 

·                                 після проведення перевірки або розслідування керівник приймає рішення про:

– усунення порушення

– здійснення заходів щодо відновлення порушених прав та інтересів

– притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності

– передачу упродовж 24 год матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення

– письмове повідомлення упродовж 24 год спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)

 

·                                 перевірка викладеної у повідомленні інформації – 15 (30) днів

·                                 у разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації керівник установи вживає заходів щодо:

– припинення порушення

– усунення наслідків

– притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності

– письмового повідомлення упродовж 24 год спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)

 

·                                 у разі непідтвердження викладеної у повідомленні інформації – розгляд припиняється

·                                 інформування викривача про кінцеві результати розгляду повідомлення

Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду його повідомлення. Для цього він подає заяву до Управління, а Управління протягом 5 днів після отримання заяви надає запитувану інформацію.