Щорічна додаткова відпустка за стаж державної служби

Роз’яснення надають посадові особи Управління Держпраці у Волинській області.

Із 01.05.2016 за кожний рік державної служби по досягненню 5-річного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів (ст. 51 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII; далі — Закон № 889).

Додаткова відпустка конкретної тривалості надається державним службовцям після досягнення відповідного стажу державної служби (п. 3 Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затвердженого постановою КМУ від 06.04.2016 № 270; далі — Порядок № 270).

Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі (ст. 58 Конституції України). Тому тривалість невикористаних додаткових відпусток за стаж державної служби за минулі роки має визначатися відповідно до норм законодавства, які були чинними на той час.

За державними службовцями, які відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII набули права на отримання додаткових оплачуваних відпусток більшої тривалості, ніж передбачено статтею 58 Закону № 889, така тривалість додаткових відпусток зберігається після набрання чинності Законом № 889 (п. 8, 9 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889).

У подальшому тривалість відпустки за стаж державної служби має розраховуватися відповідно до норм Закону № 889.

У випадку, якщо приведена дата стажу державної служби за 10 років припала на 20.03.2016, згідно з законодавством, що діяло на той час, державний службовець мав право після цієї дати на 5 календарних днів (далі — к. д.) відпустки. Оскільки після 01.05.2016 тривалість додаткової відпустки за стаж служби 10 років становить 6 к. д., то він має право отримати ще один додатковий день відпустки.

Державний службовець, який вже має стаж служби, наприклад, 8 років, починаючи з 01.05.2016 матиме право на 4 к. д. додаткової відпустки. Окрім того, тривалість додаткової відпустки державного службовця, який має стаж служби 12 років, два роки лишатиметься незмінною і становитиме 9 к. д., право на 10 к. д. відпустки в нього виникне після 14 років стажу, на 11 к. д. після 15 років стажу і т. д.